نیروهای مدافع خلق: ١٠ متجاوز مجازات شدند، ۴ سنگر منهدم گردیدند

در عملیات گریلاهای متحرک و تونل‌های جنگ، ١٠ نظامی رژیم ترکیه به هلاکت رسیدند، دو دوربین شب، یک سیستم مدار بسته و ۴ سنگر نیز منهدم شدند

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات عملیات گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار علیه رژیم متجاوز ترک را منتشر کرد. در گزارش ه.پ.گ آمده است:"در عملیات نیروهای متحرک و تونل‌های جنگ؛ ١٠ متجاوز مجازات شدند، ٢ دوربین شب، یک دوربین مداربسته و ۴ سنگر منهدم گردیدن. اشغالگران ٢١ بار با سلاح شیمایی و مواد منفجره به تونل‌های جنگ حمله کردند. مناطق مقاومت ٨ بار توسط هواپیماهای جنگنده، ١٩ بار از طریق بالگردهای تهاجمی بمباران گردیدند."

بنابر گزارش ه.پ.گ روز ١۴ ژوئن، ٢ اشغالگر ترک از سوی تک‌تیراندازان گریلا در اطراف تونل‌های جنگ تپه شهید هاوره عرصه زاپ و تپه حکاری عرصه متینا از پای درآمدند.

روز ١۵ ژوئن در دو عملیات تک‌تیراندازان یژاستار در منطقه کارکر عرصه زاپ، ٢ متجاوز کشته شدند.

در همین روز ١ اشغالگر در تپه حکاری متینا کشته شد و یک موضع اشغالگران منهدم گردید.

١۴ ژوئن در منطقه مروانوس عرصه آواشین، در عملیات همزمان نیروهای گریلا ۵ اشغالگر کشته و یک موضع سلاح A4، یک دوربین شب، ٢ دوربین مداربسته و ٢ سنگر منهدم شدند.

حملات شیمیایی

١۴ ژوئن تونل‌های جنگ منطقه ورخله عرصه آواشین و کارکر و شهید هاوره عرصه زاپ در مجموع ٢٠ بار با مواد منفجره هدف حمله واقع شدند.

١۵ ژوئن اشغالگرانی که در حمله به تونل‌های جنگ تپه شهید زمانی منطقه حکاری با شکست مواجه شدند از سلاح‌ شیمیایی با دودی به رنگ خاکستری و بوی مواد شوینده علیه تونل‌های جنگ بهره گرفتند.

بمباران مناطق حفاظتی میدیا

١۴ ژوئن مناطق تپه جودی، ورخله، ساجا و چمچو و منطقه چراف در گاره ٨ بار توسط هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

١٣ و ١۴ ژوئن مناطق تپه اف‌ام، تپه جودی، تپه حکاری و منطقه کوروژارو ١٩ بار توسط بالگردهای تهاجمی بمباران شدند.

١۴ و ١۵ ژوئن مناطق تپه آمیدی، تپه جودی و تپه شهید شاهین از سوی پایگاه‌های مرزی هدف آتش اوبوس و خمپاره واقع شدند.