نیروهای مدافع خلق: ۵ اشغالگر ترکیه در متینا کشته شدند

نیروهای گریلا در گرامیداشت مقاومت بزرگ روزه مرگ ١۴ ژوئیه عملیاتی را علیه نظامیان رژیم اشغالگر ترک در عرصه متینا به انجام رساندند. در نتیجه این عملیات ٢ موضع دشمن منهدم شد و ۵ اشغالگر کشته شدند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان(ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات عملیات‌های گریلایی را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور در عرصه متینا؛

ساعت ۶:۴٠ روز ١۵ ژوئیه/ ٢۴ تیرماه علیه اشغالگران مستقر در تپه کوردینه از دو محور عملیاتی به انجام رسید. محور اول یک موضع اشغالگران را که در آن ٣ اشغالگر و یک سلاح بمب راکت‌انداز قرار داشت از نزدیک هدف قرار دادند. موضع و سلاح راکت‌انداز منهدم گردیدند و هر ٣ اشغالگر داخل آن نیز از پای درآمدند. محور دوم یک موضع دیگر را که ٢ اشغالگر و سلاح A4 در آن قرار داشتند هدف قرار دادند. این موضع به تمامی منهدم شد و هر دو اشغالگر داخل آن به سزای اعمالشان رسیدند. همزمان سیستم دوربین مدار بسته روی این تپه نیز منهدم شد.

گریلاهای ما با رویکرد گریلا نوین برای گرامیداشت مقاومت بزرگ روزه مرگ ١۴ ژوئیه این عملیات را با موفقیت به انجام رساندند. در نتیجه این عملیات در مجموع ۵ اشغالگر کشته شدند، دو موضع دشمن، یک سلاح A4، یک راکت‌انداز و دوربین مدار بسته روی تپه منهدم گردیدند.

در عرصه آواشین؛

از ساعت ١٩ الی ٢١ روز ١۴ ژوئیه/ ٢٣ تیر ارتش اشغالگر ترک تونل‌های جنگ منطقه ورخله در آواشین را با گاز سمی هدف حمله قرار داد.

ساعت ٣:٣٠ روز ١۵ ژوئیه اشغالگران درصدد حمله به تونل‌های جنگ با مواد منفجره بودند. نیروهای ما به حمله اشغالگران پاسخ دادند، مواد منفجره از سوی نیروهای ما خنثی گردید.

از ساعت ٢١ الی ٠٠:١٠ روز ١۴ ژوئیه هلی‌کوپترهای دشمن بر فراز آسمان مناطق مروانوس، تابورا عربان، مام رشو، تپه سور و تپه سپی به گشتزنی پرداختند.

از ساعت ٢١:١۵ الی ٢٣:٣٠ همین روز هلی‌کوپترهای تهاجمی مناطق ورخله و تپه سور را هدف حملات راکتی و گلوله‌باران قرار دادند."