نیروهای مدافع خلق: ارتش ترکیه از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند

ه.پ.گ اعلام کرد که ارتش اشغالگر ترک پس از ضربات سهمگین نیروهای گریلا و ناکامی در حملات خود به استفاده از سلاح شیمیایی و گازهای سمی ادامه می‌دهد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای از تداوم بمباران‌های شیمیایی ارتش ترک خبر داده است.

در اطلاعیه آمده است:

"از ساعت ۴:٢٠ الی ۴:٢۵ روز ١۵ ژوئیه/ ٢۴ تیرماه ارتش اشغالگر ترکیه اطراف روستای یکمال در عرصه گاره واقع در بخش آمیدی را با هواپیماهای جنگنده بمباران کرد.

از ساعت ٢٣ الی ٠٠:٠٠ روز ١۵ ژوئیه هلی‌کوپترهای تهاجمی تپه کوردینه در متینا و منطقه قلعه قمری و مناطق اطراف روستای دشیشه در کانی‌ماسی بخش آمیدی را هدف گلوله‌باران و حملات راکتی قرار دادند.

ارتش اشغالگر ترکیه که در مقابل مقاومت تاریخی گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان شکست خورده است به استفاده از سلاح شیمیایی ادامه می‌دهد. علی‌رغم شیوه‌های جنگ پلید رژیم ترکیه، مقاومت تاریخی نیروهای گریلا با عزمی راسخ ادامه دارد.

جزئیات حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک به عرصه آواشین؛

در فاصله روزهای ١۴ -١۶ ژوئیه ارتش اشغالگر ترک منطقه ورخله را هدف حملات توپخانه‌‌ای قرار داد.

از ساعت ١١ الی ١۴:٣٠ روز ١۵ ژوئیه ارتش اشغالگر ترک با بمب‌های شیمیایی و سمی تونل‌های تپه سور را هدف حمله قرار داد.

از ساعت ١٩ روز ١۵ ژوئیه الی ساعت ٣ بامداد ١۶ ژوئیه ارتش اشغالگر ترک تونل‌های جنگ را هدف حملات شیمیایی و سمی قرار داد."