نیروهای مدافع خلق اسامی سه گریلای شهید عرصه زاپ را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت سه گریلا را که در ١٣ می ٢٠٢٢/ ٢٣ اردیبهشت ١۴٠١ در زاپ به شهادت رسیده‌اند منتشر کرده و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرده است

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت سه گریلای شهید عرصه زاپ را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"مبارزه قهرمانی و تاریخی گریلاهای آزادی کوردستان ادامه دارد. کسانی که تاریخ بزرگ را به رقم در آورده و به شهادت می‌رسند هوالان قهرمان ما هستند. در سایه این شهیدان شهیدان دلیر مبارزه را به پیش برده، برخودان نموده و ضربات سنگینی را بر دشمن تحمیل کرده و بسوی پیروزی به پیش می‌رویم. همچنانکه ما در تاریخ مبارزات نیم قرن خود وامدار رهبری و شهدایمان هستیم، امروز نیز اذعان داریم که همان پیروزی در سایه برخودان رهبری، شهدا و خلقمان محقق می‌شود. هوالانمان جسور، باران و مظڵوم در ٣ و ١٣ می به شهادت رسیدند. این همرزمان از روز آغاز حملات اشغالگران با فداکاری بزرگ علیه آنها جنگیدند و به فرمانده و ملیتان پیشاهنگ برخودان زاپ مبدل شدند. هوالانمان جسور، باران و مظلوم هم در زندگی و هم در میدان جنگ با شهامت به الگوی ما بدل شدند. سوگند یاد می‌کنیم تا تحقق آرمان‌های هوالان جسور، باران و مظلوم مبارزه را شعله‌ورتر نماییم.

مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های گرامی همرزمانمان و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم.

جزئیات شناسنامه هوالان شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: یوسف گُلبای

   کد سازمانی: جسور تِکوشر

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: ماریا – شعبان

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ می ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: محمد علی حیدر

   کد سازمانی: باران کوبانی

   محل و سال تولد: عفرین

   نام مادر – نام پدر: میاسه - سفر

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ می ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: قدری سوباش

   کد سازمانی: مظلوم آمَد

   محل و سال تولد: آمد

   نام مادر – نام پدر: صدیقه - عبدالسلیم

  تاریخ و محل شهادت: ٣ می ٢٠٢٢ / زاپ

   ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مشروح از مبارزات سه گریلای شهید زاپ تجلیل به عمل آورده است.