نیروهای مدافع خلق: در آواشین و متینا حداقل ٩ اشغالگر کشته شدند

ه.پ.گ از کشته شدن حداقل ٩ اشغالگر ترک در عرصه‌های آواشین و متینا خبر داده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) اعلام کرد که در عملیات گریلایی در مناطق آواشین و متینا حداقل ٩ اشغالگر ترک کشته شده‌اند.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس در عرصه آواشین؛

ساعت ٨:٣٠ روز ٢٠ شهریور/ ١١ سپتامبر علیه یک موضع دشمن که ۶ اشگالگر در آن بودند و با گاز شیمیایی و مواد منفجره عرصه مقاومتی ورخله را هدف حمله قرار می‌دادند توسط نیروهای یژا ستار ما عملیاتی به انجام رسید. در نتیجه این عملیات ۴ اشغالگر کشته و ٢ اشغالگر زخمی شدند، همچنین موضع آنها به دلیل انفجار مواد شیمیایی به تمامی امحا شد. نیروهای یژا استار با این عملیات به مقاومتگران تپه سور و ورخله درود فرستادند. پس از این عملیات نظامیان دشمن رأس ساعت ٩ اجساد کشته و زخمی‌های خود را با هلی‌کوپتر از منطقه خارج کردند.

در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور در عرصه متینا؛

اشغالگرانی که در تپه کوردینه در حال احداث جاده نظامی بودند تحت کنترل نیروهای ما قرار گرفتند. ساعت ٣:٣٠ روز ١٢ سپتامبر از دو محور هدف عملیات گریلایی قرار گفتند. محور اول به شکلی هماهنگ از فاصله‌ای نزدیک اشغالگران را هدف قرار داد و اشغالگر را به سزای اعمالشان رساند. محور دوم نیز اشغالگرانی را که درصدد مداخله بودند هدف قرار داد و حداقل ٢ اشغالگر را به هلاکت رساند. در مجموع حداقل ۵ اشغالگر کشته شدند. ارتش ترک پس از این عملیات موفقیت‌آمیز گریلایی اجساد کشته‌های خود را از منطقه خارج کرد.

در عرصه مقاومتی ورخله آواشین؛

١٠ سپتامبر ارتش اشغالگر ترک نیمه شب با سلاح سنگین منطقه عرصه ورخله را با سلاح سنگین هدف قرار داده و درصدد پیش روی برامد. نیروهایمان از فاصله‌ای نزدیک اشغالگران را هدف قرار داده و آنان را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

ساعت ۵:۴٠ روز ١٢ سپتامبر ارتش اشغالگر ترک منطقه ورخله را آماج حمله مواد منفجره قرار داد. مواد منفجره دشمن از سوی نیروهای ما خنثی شد.

ساعت ١٢:٣٠ روز ١٠ سپتامبر هواپیماهای جنگنده دشمن منطقه گردنه شهید آمد در دشتا کافیا عرصه گاره را بمباران کردند.

از ساعت ١٣:٢۵ تا ١۴:١٠ روز ١١ سپتامبر هواپیماهای جنگنده رژیم اشغالگر ترک منطقه ستونا در عرصه آواشین را بمباران کردند. همان شب هلی‌کوپترهای تجسسی بر فراز مناطق تپه سپی، تپه سور و تپه سلیمان به گشتزنی پرداختند. هلی‌کوپترهای تهاجمی دشمن تپه شهید انتقام، دره باسیا، دره بزنا و تپه قارتال هدف را هدف حملات راکتی و گلوله‌باران قرار دادند.

ساعت ١٧:۴٠ روز ١١ سپتامبر روستای شیه در ناحیه دینارته بخش آکری توسط هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

١٢ سپتامبر از ساعت ٧:٣٠ تا ٨ هواپیماهای جنگنده دشمن منطقه کوروژارو در عرصه زاپ و منطقه ورخله در آواشین را بمباران کردند."