نیروهای مدافع خلق هویت چهار گریلای شهید سال ٢٠١۵ را اعلام کرد

ه.پ.گ با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام هویت چهار گریلا که در روز ٢۵ ژوئیه ٢٠١۵/ ٣ مرداد ١٣٩۴ در مناطق حفاظتی میدیا به شهادت رسیده‌اند با آرمان‌اهی شهیدان راه آزادی کوردستان تجدید میثاق کرده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت چهار گریلای شهید را منتشر کرد. در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"در زمان حملات گسترده‌ی دولت اشغالگر ترکیه، برای سرکوب خلقمان، قهرمانان خلق مروان، سرحد، مظلوم و زردشت شهید شدند. در سالگرد شهادت این رفقا یادشان را گرامی می‌داریم.

اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات رفقای شهید به شرح زیر می‌باشد:

   نام و نام خانوادگی: عبدالله مصطفی محمود

   کد سازمانی: مروان عفرین

   محل و سال تولد: حلب

   نام مادر – نام پدر: گُلی - شوکت

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ ژوئیه ٢٠١۵ / مناطق حفاظتی میدیا

   نام و نام خانوادگی: آیکوت آلپتکین

   کد سازمانی: سرحد آرارات

   محل و سال تولد: آگری

   نام مادر – نام پدر: عایشه - علی

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ ژوئیه ٢٠١۵ / مناطق حفاظتی میدیا

   نام و نام خانوادگی: جلال کوتلوک

   کد سازمانی: مظلوم ویان

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: ماشالاه - جمال

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ ژوئیه ٢٠١۵ / مناطق حفاظتی میدیا

   نام و نام خانوادگی: عبدالله مصطفی بوزان

   کد سازمانی: زردشت کمال

   محل و سال تولد: کوبانی

   نام مادر – نام پدر: امینه رش- مصطفی

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ ژوئیه ٢٠١۵ / مناطق حفاظتی میدیا

مروان عفرین

رفیقمان مروان عفرین در حلب متولد شده و علیه سیاست‌های انکار و ویرانگری نیروهای اشغالگر در چهار بخش کوردستان شخصیت خود را پرورش داده و به این باور رسیده است که خلق ما تحت فشار و ظلم و ستم و قتل‌عام قرار دارد و تنها با مبارزات برخط گریلا می‌تواند آزاد شود. این رفیق ما که در شرایطی بسیار سخت گریلا‌های آزادی را شناخت و تحت تاثیر آنها قرار گرفته و در سال ۲۰۱۲ به صفوف گریلا پیوست. وی در مدتی کوتاه گریلایی را آموخت و با اراده‌ای بزرگ با روح فدایی به همه‌ی وظایف خود عمل می‌کرد. رفیق مروان در همه‌ی کارها و مبارزاتش ویژگی‌های خود را نشان داده و با علاقه و همدلی و شخصیت مبارزه خود شناخته می‌شد. وی در مدتی کوتاه به فرماندهی موفق تبدیل شد که به همه وظایف خود با موفقیت عمل می‌کرد.

سرحد آرارات

رفیقمان سرحد در آگری متولد شد. در خانواده‌ای میهن دوست و کارگر بزرگ شد و با سنت مقاومت در اقلیم سرحد خیلی زود مبارزات آزادیخواهی کردستان را شناخت. در زمان تحصیل در دانشگاه، فعالانه علیه سیاست آسیمیلاسیون رژیم اشغالگر ترک مبارزه ‌کرد و در سطح رهبری در امور جوانان شرکت می‌نمود. رفیق سرحد که توسط دولت اشغالگر ترکیه به اسارت گرفته شد،  پس از زندان به صفوف گریلا پیوسته و در کوهستان‌های آزاد کوردستان به مبارزه پرداخت. وی علیه حملات سیستم به جوانان در سطح میلیتان با موضع‌گیری انقلابی جوانان پاسخ داده و خط مقاومت را مانند میراثی برای جوانان شرافتمند کوردستان برجای گذاشت. ما در راه پیمایی انقلابی‌مان از مبارزات رفقایمان صیانت خواهیم کرد.

مظلوم ویان

رفیق مظلوم در خانواده‌ای مبارز و میهن‌دوست در گوَر متولد شد. در جوی مملو از مبارزات آزادی کوردستان بزرگ شد و خیلی سریع نیروهای گریلای آزادی را شناخت و اینگونه بسیار بر زندگی وی تاثیر گذاشتند. او ارزش‌های کوردستان را در شخصیت خود همیشه حفظ کرد و در سال ۲۰۱۳ به صفوف گریلا پیوست و خط مبارزات را به طور مداوم ادامه داد. رفیق مظلوم دارای کینه و نفرتی بزرگ نسبت به سیاست ذوب که در سیستم به شیوه‌های وحشیانه به خلقمان تحمیل می‌شد، بود و با پراکتیک گریلایی پاسخ اشغالگران را داده و در میان شهدای مقدس ما جای گرفت و خط میلیتانی را به عنوان میراثی برای رفقای ما بر جایی گذاشت.

 زردشت کمال

رفیقمان زردشت در قله‌ی مقاومت و پیروزی انقلاب آزادی روژاوا در کوبانی متولد شد. وی در خانواده‌ای میهن‌دوست که باج مبارزات آزادی کوردستان را داده‌اند، بزرگ شد. رفیق زردشت که در کودکی پدر خود را از دست داده بود، مسئولیت زندگی خانواده‌اش را برعهده گرفته و به کار و تلاش پرداخت. او علیه سیاست غیرانسانی که بر خلق ما تحمیل شد، همیشه مقاومت کرده و با پیوستن به صفوف گریلا برای آزادی خلقمان در هر چهار بخش کوردستان بسیار تلاش نمود. رفیق زردشت دریافته بود که فلسفه رهبری تنها راه آزادی خلقمان و خلق‌های ستم دیده است. او تا روز شهادتش به طور مداوم جنگید. با شخصیت کارگر و متواضع خود در میان دوستانش بسیار مورد علاقه و قابل احترام بود. در مبارزاتمان همیشه یاد رفیق زردشت را گرامی می‌داریم.

رفقایمان مروان، سرحد، مظلوم و زردشت در راه پیروزی انقلاب آزادی کوردستان قدم‌های بزرگی برداشتند و به مبارزات ما نیروی بیشتری می‌بخشند. ما ابتدا به خانواده رفقایمان مروان، سرحد، مظلوم و زردشت و سپس به همه‌ی خلق میهن‌دوست کوردستان تسلیت می‌گوییم."