نیروهای مدافع خلق: جنایات جنگی دولت ترکیه ادامه دارد

ارتش اشغالگر ترکیه ١٣ بار مناطق مقاومت گریلایی را در منطقه چمچو با سلاح شیمیایی بمباران کرد.

ارتش اشغالگر ترکیه ١٣ بار مناطق مقاومت گریلایی را در منطقه چمچو با سلاح شیمیایی بمباران کرد.  در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی ه.پ.گ آمده است: ارتش اشغالگر  ترکیه ٢ ژانویه از ساعت ١٣:٠٠ تا نیمه شب  ١٣ بار مواضع گریلا ها را با سلاح شیمیایی بمباران کرد و مواد پلاستیکی و لاستیک خودروها را سوزانده و هوای مسموم را بە داخل مواضح گریلا تزریق کردە است. همزمان با آن، مواضع گریلاها ٦ بار توسط هواپیماهای جنگی و ده ها بار با هویتزر و تانک و سلاح های سنگین بمباران شدە است.

اطلاعات دقیق از حملات به شرح زیر است:

حملات ارتش ترکیه به مهاجمان با بمب های ممنوعه و تسلیحات شیمیایی؛

  ٢ ژانویه از ساعت ١٣:٠٠ تا ٢٤ شب، ١٣ بار سلاح شیمیایی در مواضع مقاومت گریلا ها در نزدیکی منطقه چمچو بمباران شد که در آن زمان مواد پلاستیکی و لاستیک خودروها سوزانده شد و هوای مسموم را بە داخل تونلها تزریق کردند. مواضع مقاومت نیروهای گریلا در مناطق اطراف روستای کنیسارک در گاره و منطقه کفیا دشتا ٦ بار با هواپیماهای جنگی در ١١ دیماە بمباران شد.

در ٢ ژانویه در نزدیکی منطقە آمدی، منطقه مقاومت تپه حکاری،  مواضع مقاومت گریلا ها در نزدیکی روستای سیدا و منطقه چمچو ده ها بار با هویتزر، تانک و سلاح های سنگین بمباران شد.