پروازهای شناسایی بر فراز مخمور تشدید یافته است

سه هفته است که پروازهای شناسایی فشرده بر فراز کمپ پناهندگان مخمور صورت می‌گیرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، پروازهای شناسایی بدون وقفه بر فراز این کمپ به ویژه از سوم مارس بدین سو صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری روژنیوز، این پروازهای شناسایی همزمان با سفر ثابت محمد سعید وزیر دفاع عراق به ترکیه در 3 مارس و دیدار با هاکان فیدان مستشار دستگاه اطلاعاتی ترکیه (میت) انجام شد.

نیز گزارش شده است که پروازهای شناسایی حدود ساعت 13:40 به وقت محلی بر فراز کمپ به صورت کم ارتفاع انجام گرفته است. معلوم نیست این هواپیماها متعلق به کدام کشور است.

کمپ پناهندگان شهید رستم جودی در سال‌های اخیر بارها مورد هدف هواپیماهای بدون سرنشین ارتش ترکیه قرار گرفته است.

آخرین بار در 29 آگوست 2022 خانه‌ای در کمپ هدف قرار گرفت، شهروندی به نام ابوزید دیرهینی، پدر 6 فرزند به شهادت رسید.