پس از ۷ سال شکنجه بقایای جسد ارسلان را در کیسه‌ای به پدرش دادند

هاکان ارسلان در جریان ممنوعیت تردد و حکومت نظامی در دوم دسامبر ۲۰۱۵ در منطقه‌ی سور شهر آمَد در درگیری به شهادت رسید. استخوان‌های او پس از ۷ سال شکنجه خانوداه در کیسه‌ای به پدرش تحویل داده شد.

استخوان‌های هاکان ارسلان که در جریان حکومت نظامی در بخش سور آمَد در ٢ دسامبر ٢٠١۵ از سوی نظامیان ترک به قتل رسیده بود پس از ٧ سال در یک کیسه به پدرش تحویل داده شد.

در نوامبر ۲۰۲۱ مشخص شد که استخوان‌ها متعلق به هاکان ارسلان است و از سوی پزشکی قانونی به دادسرای شهر آمَد فرستاده شد. جسد ارسلان روز پنجشنبه به دادگاه آورده شد و از آن روز در دادسرای رسیدگی کننده به این پرونده نگهداری می‌شود.

علیرضا ارسلان پدر هاکان پس از اطلاع به دادگاه رفت. استخوان‌های پسرش را در کیسه‌ای به او تحویل دادند. وی به ارزروم رفت و پیکر فرزندش را در آنجا دفن خواهد کرد.