پیام نومبارزان گریلا: خلق ما محکوم به بردگی نیست!

گروهی از جوانان باکور کوردستان با شعار «خلق کورد محکوم به قتل‌عام، نسل‌کشی و زندگی برده‌وار نیست» به صفوف نیروهای گریلا پیوستند و جوانان کورد را خطاب قرار دادند:"علیه فاشیسم جمهوری ترک کوهستان‌ها و دشت‌های کوردستان منتظر شما هستند."

گروهی از جوانان باکور کوردستان در پاسخ به حملات رژیم سفاک ترک به صفوف گریلا ملحق شدند. جوانان در بیانیه‌ای دلیل پیوستن خود به صفوف گریلا را با افکار عمومی در میان گذاشتند.

بنابر خبر آژانس خبری جوانان بیانیه نومبارزان گریلا به شرح زیر است:

"رژیم اشغالگر، قاتل، فاشیست ترک، حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ و دیکتاتور خونخوار اردوغان جنگ قتل‌عام کوردها را ادامه می‌دهند. به همین دلیل است که روزانه خلقمان آماج حمله قرار می‌گیرند و میهن بهشت‌مانندمان را با سیاست‌های جنگ ویژه، ویرانی، قتل‌عام را آماج حمله قرار داده است، درصدد مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های خود بوده و هر نوع مرگ را مباح می‌داند. صدها تن بمب و گاز شیمیایی را بر هر متر از چهارسوی کوردستان می‌باراند.

دشمن تنها مرگ، نسل‌کشی، سوزاندن و ویرانی را شایسته آب، خاک، طبیعت، جان، مال، جوان، زنان و کشور کوردها می‌بینند. اردوغان قاتل با ریختن خون جوانان شرافتمند کورد به ضحاک زمان مبدل شده است. امروز فراخوان ما خطاب به جوانان شرافتمند و قهرمان کوردستان است.

زمان آن فرا رسیده است که با پیوستن به کارزار «روز آزادی فرارسیده، به جنگ آزادی بپیوندید» از رژیم فاشیست ترک و مزدورانش انتقام بگیرید. امروز زمان تحقق آزادی فیزیکی رهبر آپوست که ٢٣ سال است در چنگ رژیم قاتل، اشغالگر و فاشیست ترک به اسارت گرفته شده است.

علیه اردوغان قاتل و خونخوار که درصدد خوردن خون خلق شریف کورد و جوانان مقاومتگر کورد است زمان آن فرارسیده است که جوانان به کاوه‌های معاصر مبدل شوند.

زمان زمان توقف ذهنیت و مزدوران اوست که روستاها، محلات و خیابان‌های ما از تریاک، قماربازها، لانه‌های فحشا پر کرده و با معتاد کردن فرزندان خلق آنان را به مزدور مبدل می‌کنند.

علیه حملات نابودگرانه، اشغالگری، فاشیست رژیم ترک، مزدوران همدست و کنتراهای آن که هر روز روستاها، شهرها، خاک و خلقمان را بمباران می‌کند، درصدد نابودی کوهستان‌های مقدس ما، کشور ما و خلقمان هستند. ما باید از جنبش آزادی کوردستان پ.ک.ک صیانت به عمل آوریم و ما به گریلاهای کورد مبدل شویم که از آزادی و شرف، از ارزش‌های خلقمان صیانت کنیم.

از باکور تا باشور و از روژاوا تا روژهلات وظیفه ما جوانان کوردستان این است که هر وجب از خک و ارزش‌های میهنمان در کوردستان را محافظت کنیم، انتقام دردها و آلام صدها ساله خلقمان را بگیریم، از موجودیت خود محافظت کنیم و آزادی را مسجل کنیم. انتقام حقیقت که حسرت و خواسته خلق کورد است و وصیت نوری درسیمی به جوانان کورد را عملی کنیم.

به دلیل اینکه جوانان و زنان قهرمان کوردستان باید به اشغالگری، کولونیالیسم و فاشیسم جمهوری ترک پایان دهیم، کوهستان‌ها و دشت‌ها منتظر ما هستند.

ما می‌دانیم که خلقمان و جوانان کورد محکوم به قتل‌عام، نابودگری، نوکری و زندگی برده‌وار نیستند و ما این شیوه از زندگی را مردود می‌دانیم. زمان آن فرا رسیده است که بر اساس دفاع از موجودیت خود و محقق نمودن آزادی خویش با پیشاهنگی گریلاهای جنبش آزادیبخش کوردستان به مبارزه تاریخی بپیوندید و این مبارزه نجیب را به پیروزی برسانیم.

با اذعان به این واقعیت ما در چهارچوب کارزار «به جنگ آزادی ملحق شوید» به نیروهای گریلا می‌پیوندیم و در کوهستان‌های آزاد در مبارزه گریلایی جای می‌گیریم و راهی را که شهیدانمان روشن کرده‌اند پی می‌گیریم، مقاومت و آزادی را به پیروزی می‌رسانیم. ما از خلق میهن‌دوستمان و جوانان کورد شرافتمند می‌خواهیم که با ایده مسئولیت‌پذیری تاریخی به نیروهای گریلا ملحق شوند و از این مقاومت تاریخی صیانت به عمل آورند."