پیام سوزدار اوستا به چهارمین کنگره مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال

سوزدار اوستا عضو ریاست شورای رهبری ک.ج.ک پیامی را به کنگره مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال ارسال و اعلام نمود که آنها همیشه در خدمت جامعه ایزدی خواهند بود.

دومین روز چهارمین کنگره مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال در سالن آزادی شنگال با پیام و سخنرانی‌ها همچنان ادامه دارد. ریهام حجو ریاست مشترک هیات رهبری شنگال در سخنرانی افتتاحیه خود با اشاره به هدف اصلی کنگره اظهار داشت که هدف ما تنها دست‌یابی به راه حلی برای مسئله شنگال و حل مسائل و مشکلات عراق است.

بعد از سخنرانی افتتاحیه، مستندی تلویزیونی در رابطه با فرمان سال ۲۰۱۴، مقاومت و دفاع و نجات شنگال توسط نیروهای مدافع خلق و تلاش‌ها برای ایجاد سیستم خودمدیریتی دمکراتیک اکران شد. بعد از نمایش این فیلم مستند، پیامهای ارسالی به کنگره قرائت شد. مروه مراد شیخ کالو نامزد نماینده پارلمان عراق، فهد حامد بخشدار شنگال و دژوار فقیر به نمایندگی از سوی فرماندهی یگانهای مقاومت شنگال، ماموستا عزیز به نمایندگی از ایزدیان روسیه پیامهای خود را قرائت کرده و از جامعه ایزدی درخواست کردند که برای دفاع و استقرار خودمدیریتی شنگال به فعالیت و تلاش هر چه بیشتر پرداخته شود. خانه ایزدیان در کانتون جزیره، مجلس شنگال در خارج از میهن و مجلس عشایر شنگال نیز پیامهایی را به این کنگره ارسال کردند.

سوزدار آوستا از دیگر شخصیتهای مهمی بود که پیامی را به این کنگره ارسال کرده است. آوستا در پیام خود با اشاره به اهمیت برگزاری این کنگره اظهار داشت که تمام هویتها باید در کنگره مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال شرکت کرده و همه این مجلس را به عنوان محل تجلی اراده خود ملاحظه کنند.

سوزدار اوستا در پیام خود بر اهمیت مسئله خودمدیریتی شنگال تاکید کرده و اعلام کرده است که مبارزه اساسی خودمدیریتی دمکراتیک، رهبری آن از سوی زنان و جوانان مهم است. زنان و جوانان از خودمدیریتی حمایت کرده و رهبری آن را برعهده دارند. لازم است که جوانان و زنان در این مجلس شرکت داشته و پیشاهنگی تلاش‌ها برای ایجاد و گسترش آن را در دست بگیرند.

اوستا در ادامه پیام خود ضمن اشاره به فعالیت و تلاش‌ها برای خودمدیریتی شنگال اظهار داشت: خلق ایزدی خواهان حق مشروع خود است. برای کسب خومدیریتی این روزها از اهمیت برخوردارند. فرمانهای صورت گرفته علیه ایزدیان در جهان مانند ژنوساید پذیرفته شده است. پارلمان بلژیک و هلند تصمیم گرفته‌اند آن را به عنوان ژنوساید به رسمیت بشناسند. اما این تصمیمات به تنهایی کافی نیستند. بلکه باید در عمل این تصمیم‌ها به اجرا درآیند. باید در این باره به خود اعتماد داشته باشیم. ما می‌توانیم خودمدیریتی دمکراتیک شنگال را استقرار بخشیم.

اوستا ضمن اعلام این فراخوان به همه گفت: خودمدیریتی از جمله حقوق و وظایف همه است. همه لازم است بدانند که جامعه ایزدی اکنون از خود دفاع و حفاظت می‌کند. نمی‌تواند مسئله دفاع و خودمدیریتی خود را تفویض کند. در قانون عراق نیز این مسئله به رسمیت شناخته شده است. دولت فاشیست ترک تلاش می‌کند تا مانع از آن شود. پارت دمکرات کوردستان نیز به همین شیوه عمل می‌کند.

اوستا در این پیام اعلام کرد که اگر این موضوع به خوبی با دولت عراق مطرح شود، عراق نیز مانع از آن نشده و با تلاش و دیالوگ خوب این مسئله می‌تواند حل شود. در همین رابطه سوزدار اوستا از دولت عراق درخواست کرد که حقوق خلق ایزدی را به رسمیت بشناسد، زیرا ایزدیان به عراق آسیبی وارد نمی‌کنند. برعکس این مسئله باعث همزیستی مشترک شده و مدل جدیدی را مطرح خواهد کرد.

اوستا در پیام خود از ایزدیان آواره نیز درخواست کرد که به سرزمین مقدس خود بازگشته و در این باره اظهار داشته است: خلقمان در کمپ‌ها به اسارت گرفته شده‌اند. اسارت ایزدیان بس است. ایزدیان در سیمهای خاردار محاصره شده‌اند و هر روز چادرهای آنان در آتش سوزانده می‌شوند. اراده آنها از دست آنها سلب شده است. از خلقمان می‌خواهیم که به سرزمین خود بازگردند و آن را آباد کنند. تنها در این صورت است که می‌توانند آزاد باشند.

اوستا در بخش دیگری از پیام خود به کنگره مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال اظهار داشت که این کنگره باید بتواند برای تمام ایزدیان ایزدخان، اروپا، روسیه و کشورهای دیگر جهان تصمیمات مهمی اتخاذ کرده و همه و خصوصا جامعه ایزدی در اروپا برای خودمدیریتی شنگال دست به فعالیتهای گسترده‌تری بزنند. سوزدار اوستا از تمام جوانان ایزدی درخواست نمود که به یگانهای مقاومت شنگال و یگانهای زنان شنگال پیوسته و زنان شرکت کننده در مقاومت شنگال نیز رهبری ایزدخان خودمدیریت و دمکراتیک را در دست داشته باشند. از تمام سران عشایر و پدران درخواست می‌کنم که لازم است با انسجام به  این فرایند بپیوندند. این فرایند، فرایندی مهم و تاریخی است و باید اتحاد تقویت شده و منافع جامعه ایزدی را مبنا قرار بدهند. از تمام معتقدین جامعه ایزدی درخواست می‌کنم که باید در این مجلس حضور داشته باشند و رهبری فرهنگی و دینی را بر عهده بگیرند.

سوزدار اوستا در خاتمه پیام ارسالی خود به کنگره مجلس خودمدیریتی شنگال با اشاره به موضع و برخورد رهبر آپو به جامعه ایزدی اظهار داشت: ما به عنوان جامعه ایزدی مدیون رهبر آپو هستیم، رهبر آپو جامعه ایزدی را به امانت به ما تحویل داده است. بار دیگر با رهبر آپو تجدید پیمان می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگری در راستای خدمت به جامعه ایزدی قرار داشته باشیم.

پیام سوزدار اوستا با شعار «ژن، ژیان، آزادی» شرکت کنندگان کنگره خاتمه یافت. کنگره امروز در دومین روز خود ادامه دارد.