پیکر گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) پاسور روهات در زادگاهش به خاک سپرده شد

پیکر گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) پاسور روهات که در شهر لجه به شهادت رسیده بود، با شرکت خلق به خاک سپرده شد.

از ۴ گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) که در ۱۸ سپتامبر در روستای دره‌قولی واقع در منطقه‌ی لجه در آمد، به شهادت رسیده بودند، پیکر جیهاد آی (پاسور روهات)، از پزشکی قانونی آمد تحویل گرفته شد و به روستای جهه‌کا در پاسور برده شد. پیکر پاسور روهات با شرکت گسترده‌ی خلق در آرامستان این روستا به خاک سپرده شد.