پیکر مبارز ق.س.د باران به سمت سلیمانیه بدرقه شد

پیکر مبارز ق.س.د هاوبش بانی شاری( هیوا باران) که در کوبانی شهید شده بود، در دیرک توسط صدها تن به سمت سلیمانیه بدرقه شد.

عصر دیروز صدها تن از اهالی دیرک مناطق کوچران و براف در مقابل بیمارستان شهید هوگر در منطقه تجمع کرده تا پیکر شهید هیوا باران را که در کوبانی شهید شده بود بدرقه کنند. سپس پیکر را به دروازه سمالکا برده تا در سلیمانیه باشور کوردستان به خاک سپرده شود.

ده‌ها اتومبیل در دروازه‌ای مرزی سمالکا میان روژآوا و باشور کوردستان پیکر شهید باران را بدرقه نمودند.

در میدان دروازه سمالکا خانواده شهید هیوا باران از همراهان استقبال نمودند. خالد دارا عضو ریاست دفتر ارتباطات خارجه‌ی ق.س.د در دروازه سمالکا در سخنانی یاد همه شهدایی که در مبارزات علیه دولت ترکیه و تبهکاران آن‌ها شهید شده‌اند، را گرامی داشت.

دارا همچنین اعلام کرد، ق.س.د و همه خلق شمال و شرق سوریه عهد می‌بندند تا راه شهدا را تا رسیدن به اهداف آن‌ها و همچنین حفظ دستاوردهای شان ادامه دهند.

در ادامه سعاد مصطفی مادر شهید هورین خلف، صحبت کرده و اعلام نمود:"روژآوا و باشور کوردستان یک شهید دیگر خود را در برای زندگی شرافتمند و آزاد فدا کردند و یاد او را گرامی داشته و او را بدرقه می‌نمایند."

سعاد در ادامه گفت:"دشمن با تقسیم کوردستان تلاش می‌کند کوردها را از هم دور کرده و حقوق، آزادی و اراده آن‌ها را از بین ببرد. اما تفکر و اندیشه رهبر اوجالان کوردستان را دوباره یکی کرده و همه ارزش‌ها و حقوق کوردها که دولت‌های اشغالگر کوردستان از آن‌ها گرفته بودند را حفظ نمود."

سپس محمد احمد عضو شورای خانواده شهدای دیرک مشخصات شهید را قرائت کرده و به خانواده وی تحویل داد.

سپس رفقای شهید پیکر وی را بر دوش گرفته تا به سمت باشور کوردستان روانه شود تا در سلیمانیه به خاک سپرده شود.