پژاک: ترور ماموستا شمال لزوم ارتقای مبارزات خلقی را به آزادیخواهان یادآور می‌کند

در بیانیه پژاک آمده است: جنبش آزادی در سایه مبارزات ماموستا شمال و رفقایش به نقطه امیدی برای خلق آزادیخواهمان در اقلیم جنوب کوردستان مبدل گشته است."

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در بیانیه‌ای ترور ماموستا شمال از سوی کوردهای مزدور رژیم ترک را بشدت محکوم نموده و از آحاد خلق کورد دعوت به عمل آورده است پیرامون جنبش آزادیخواه کوردستان با پیشاهنگی پ.ک.ک متحد شوند.

متن بیانیه پژاک به شرح زیر است:

"شهادت هزینه‌‌ای است برای حصول آزادی. شهادت مبارز بزرگ «سهیل خورشید عزیز(ماموستا شمال)»، عضو مجلس «جنبش آزادی جامعه کوردستان» برای خلق کورد و جنبش آزادیخواهی آن یک خسران بزرگ است. ضمن محکوم کردن ترور ماموستا شمال و تسلیت به خانواده ایشان و خلق کورد، یاد و خاطره ایشان را گرامی‌ می‌داریم.

افزایش حملات دشمنان و توطئه‌هایشان برای نابودی جنبش آزادیخواهی هر چهاربخش کوردستان، لزوم گسترش مبارزات به خلقمان و آزادیخواهان و انقلابیون را خاطرنشان می‌سازد. بی‌شک وجود «جنبش آزادی جامعه کوردستان» برای تحقق دمکراسی در جنوب کوردستان آن هم با پیشاهنگی رنج‌کشیدگانی چون ماموستا شمال، حیاتی است. جنبش آزادی در سایه مبارزات ماموستا شمال و رفقایش به نقطه امیدی برای خلق آزادیخواهمان در اقلیم جنوب کوردستان مبدل گشته.

چه‌بسا ترور کردن و شهادت ماموستا شمال ثابت می‌کند که دشمنان از گسترش فعالیت‌های خلقمان و آزادیخواهان برای تحقق دمکراسی که بزرگترین خلاء در جنوب کوردستان است، در هراسند. بنابراین با سناریوی ترور آزادیخواهان و پیشاهنگان خلق در صدد ارعاب خلق و انقلابیون خلقی هستند.

ترور ماموستا شمال لزوم ارتقای مبارزات خلقی را به آزادیخواهان یادآور می‌کند. مطمئنا دشمنان با افرایش ترورهای وحشیانه خود به آمالشان مبنی بر ارعاب خلق و سکوت آزادیخواهان نخواهند رسید. چراکه جنبش آزادیخواهی اثبات کرده که می‌تواند امیدهای تحقق یک حیات آزاد و دمکراتیک در جنوب کوردستان را زنده‌ سازد. مشخص است که هرچهاربخش کوردستان خاصه اقلیم جنوب کوردستان در برهه کنونی وارد مرحله نوینی از اوضاع مبارزاتی گریزناپذیر شده‌اند. نقش خلقمان برای ارتقای مبارزات دمکراتیک جهت جلوگیری از توطئه‌های دشمنان بسیار مبرم و تعیین‌کننده است.

همچو حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)، ضمن محکوم کردن ترور ماموستا شمال، شهادت ایشان را به خانواده‌ محترم‌شان، آزادیخواهان و خلق کورد تسلیت می‌گوییم و یادشان را گرامی می‌داریم. امید داریم که با حضور خلقمان در میادین مبارزه و پشتیبانی از آزادیخواهان، توطئه‌های دشمنان در برهه سرنوشت‌ساز کنونی خنثی‌ خواهد شد. بر خلقمان است که اجازه ندهد دشمنان قسم‌خورده، اقلیم جنوب کوردستان را به میدان کشتار و نسل‌کشی و ترور مبدل سازند و دستاوردهای خلقمان در آن بخش از کوردستان را به خطر بیاندازند. به شهادت رساندن ماموستا یک زنگ خطر برای تمامی جامعه است بنابراین از همه آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان دعوت بعمل می‌آوریم که در هر چهاربخش کوردستان و اروپا مبارزات خود را تا تحقق آزادی و دمکراسی که آرزو و حسرت ماموستا شمال و همه خلقمان است، ارتقاء بخشند."