پژاک: ترور نمی‌تواند خلق کورد را از آزادی جدا کند

مجلس پژاک طی بیانیه‌ای سومین سالگرد شهادت شخصیت میهن‌دوست شهید اقبال مرادی را گرامی داشته و ترور میهن‌دوست کورد ریبین رحیمی را محکوم کرد.

مجلس حیات آزاد کوردستان پژاک به مناسبت سومین سالگرد شهادت شهید اقبال مرادی بیانیه‌ای منتشر کرد در بخشی از این بیانیه آمده است:

"در سومین سالگرد شهادت فعال حقوق بشر، شخصیت میهن‌دوست و طرفدار حزبمان شهید اقبال مرادی، یاد همه شهدای راه آزادی را گرامی می‌داریم و عهد می‌بندیم، راه شهدا را ادامه دهیم.

نیروهای تروریست و تاریک‌پرست رژیم اشغالگر ایران در هفدهم تیر سال ۲۰۱۸ در نتیجه‌ی یک عملیات تروریستی، مسئول سازمان حقوق بشر کوردستان و فعال مدنی و طرفدار پژاک و میهن‌دوست خلقمان اقبال مرادی را به شیوه‌ای وحشیانه ترور کردند. یک بار دیگر این اقدام تروریستی و سایر اقدامات تروریستی را به شدت محکوم می‌کنیم.

شهید اقبال مرادی همه‌ی زندگی خود را در راه آزادی خلق و میهن فدا کرد و برای محقق ساختن آزادی و دمکراسی به صورت خستگی‌ناپذیر در کار و مبارزات میهنی و انقلابی حضور داشت. علیه ظلم و ستم واشغالگری و فاشیسم در مراحل دشوار زندگی مبارزه کرده و برای آن که در جنبش انقلابی و کوردستان پیروزی را برای خلق خود تضمین نماید، در کوردستان خانواده‌ای انقلابی و مبارز تشکیل داد که هرگز در مقابل رژیم اشغالگر ایران تسلیم نشده و فرزندی مانند زانیار مرادی را به خلق خود تقدیم کرد که تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه زندگی‌اش در غم آزادی خلق و کوردستان بود.

شهید اقبال مرادی یکی از آن شخصیت‌های سوسیالیست و دلسوز خلق کورد بود که انقلاب و آزادی را در وجود خود و خانواده‌اش آغاز کرده و نام و نشان وی همیشه در دل خلق کورد می‌درخشد. شهید اقبال مرادی با عشقی سرشار، به مسئولیت‌های خود عمل کرد. او یکی از آن شخصیت‌های مبارزه روژهلات کوردستان بود که به اتحاد ملی کاملا اعتقاد داشت و در مقابل حملات و اشغالگری‌های علیه کوردستان هرگز آرام نگرفته و به طور مداوم موضع‌گیری دمکراتیک و آزادیخواهانه‌ای اتخاذ می‌کرد. در همین راستا تلاش های بدون وقفه‌ی شهید اقبال مرادی خواب را از چشم رژیم اشغالگر ایران و مزدوران کورد دزدیده بود و در نتیجه‌ی توطئه‌ای کثیف، رژیم اشغالگر ایران با همکاری کورد‌های خود فروخته و مزدور یک ستاره درخشان کوردستان را ترور کردند.

آنچه جای نگرانی می‌باشد، این است که هنوز جنایتکاران و متهمان این ترور توسط مسئولین حکومت اقلیم کوردستان به مردم معرفی نشده و مجازات نشده‌اند. تروریست‌ها و قاتلان خلق کورد در اقلیم کوردستان به آسانی رفت و آمد کرده و اعمال مشابه را تکرار می‌کنند. خونسردی و بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی مسئولان حکومت اقلیم کوردستان سبب شده است تا اعمال تروریستی در باشور کوردستان رو به افزایش نهد و در نتیجه‌ی سکوت و عدم موضع گیری مسئولین باشور کوردستان روزانه فعالان مدنی و سیاسی بخش‌های دیگر کوردستان ترور شده و کشته شوند.

مایه تاسف است که هنوز قاتلان شهید کمال پنجوینی و اقبال مرادی دستگیر و تسلیم قانون نشده‌اند و یک بار دیگر بهروز رحیمی شناخته شده با نام ریبین فعال مدنی، شخصیت میهن‌دوست در شهرک ژاله از توابع استان سلیمانیه توسط افراد ناشناخته و نیروهای تروریست ترور شده است.  ما هرگونه اقدام تروریستی را به شدت محکوم کرده و از مسئولین اقلیم کوردستان درخواست می‌نماییم تا در مقابل اعمال تروریستی رژیم اشغالگر ایران و مزدوران کورد موضع گیری کرده و قاتلین فرزندان مبارز کورد را تسلیم قانون نمایند. همزمان به همسر، خانواده‌ی میهن‌دوست این رفیق و خلق کورد در روژهلات کوردستان تسلیت می‌گوییم.

بهروز رحیمی شخصیت دلسوز و فعال مدنی و معترض علیه رژیم اشغالگر ایران، سال‌ها در قبال خدمت به خلق و میهن مبارزه کرد.  وی به دلیل ظلم و ستم و سرکوب رژیم اشغالگر ایران به همراه خانواده ی خود به باشور کوردستان مهاجرت کرده و علی رغم وضعیت دشوار زندگی و تهدیدهای رژیم از مبارزات خود دست بر نداشته و به عنوان یک فعال مدنی و شخصیت دلسوز به وظایف خود عمل کرد.  به همین دلیل هرگز ترور و ترساندن نمی‌تواند خلق مان را از رسیدن به اهداف خود دور کند. چون اصرار خلقمان و تلاش ها و مبارزات بدون وقفه ی میهن دوستان این حقیقت را اثبات کرده است که این طرح‌ها نمی تواند روحیه و اراده‌ی آزادیخواهی را کم کند.

به همین دلیل حملات و ترورهای این گونه که میهن‌دوستان و مبارزان روژهلات کوردستان در باشور را هدف قرار می‌دهد، باید مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و باید مراکز مرتبط اقلیم کوردستان هر چه سریعتر در این رابطه شفاف‌سازی کنند.

همزمان از خلق میهن دوست و مبارز کورد در باشور و روژهلات کوردستان و در خارج از میهن می‌خواهیم، تا پاسخ این اعمال تروریستی را داده و حملات تروریستی علیه فرزندان قهرمان خلقمان را نپذیرند و از فرزندان دلسوز و مبارز خود حمایت کرده و با روح اتحاد ملی توطئه‌ی پاکسازی و قتل‌عام کوردها را با شکست مواجه کنند.