قدردانی حزب کارگران کوردستان از گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار

کمیته اجرایی پ.ک.ک با ارسال پیام تبریکی به گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار اعلام کرد:"نیروهای رژیم استعمارگر با سرکردگی حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ حملات نابودگرانه و امحاگر را در زاپ، آواشین و متینا به سطح تازه‌ای رسانده‌اند."

کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) پیامی به شروان‌ها و فرماندهان ه.پ.گ و یژاستار ارسال کرد. در پیام قدردانی کمیته اجرایی پ.ک.ک آمده است:"به عنوان خلق و جنبش در مقطعی حساس بسر می‌بریم که تعیین خواهد کرد آیا در آینده کوردستان سیستم آزادی حکمفرما خواهد بود یا ظلم و استعمارگری و قتل‌عام. ٣٨ سال است گریلا در کوردستان همچون اراده‌ای که جنگ آزادی و مجودیت خلق کورد را به پیش برده است، مبارزه‌ای حماسی را ادامه می‌دهد. در آفرینش هویت کورد بر اساس ملت دمکراتیک، هر گامی از پیشرفت‌های خط آزادی زن، مُهر نیروهای ه.پ.گ و یژاستار را بر خود دارد. گریلاهای آزادی کوردستان در این مقطع تعیین کننده با روحیه رخداد ١ ژوئن با پایبندی به رهبری آزاد، هویت آزاد می‌رزمند. گریلاهایمان در کارزار‌های جنگ خابور، شاهین‌های زاگرس و شهید ساواش مرعش برای پیروزی کارزار «روز، روزِ آزادیست» مبارزات را نه تنها در حیطه دفاعی، بلکه به شیوه‌ی فعال در حوزه انتقام‌گیری و مجازات دشمن به پیش می‌برند. در زاپ، آواشین، متینا و خاکورک شروان‌ها و فرماندهان ه.پ.گ و یژاستار علیه توطئه‌گران بین‌المللی، دشمنان کوردها و خائنانی که مبارزه موجودیت خلق کورد را به حراج می‌گذارند، خشم تاریخی را نشان داده، صداقت، عشق و اشتیاق خود را به رهبر آپو با رزمی حماسی نشان می‌دهند."

بیانیه می‌افزاید:"نیروهای رژیم استعمارگر با سرکردگی حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ حملات نابودگرانه و امحاگر را در زاپ، آواشین و متینا به سطح تازه‌ای رسانده‌اند."

هوالان شهید سرچشمه عزت ما هستند

در ادامه بیانیه کمیته اجرایی پ.ک.ک آمده است:

"در این مرحله جنگ می‌خواهند باشور کوردستان را اشغال کنند و سپس روژاوای کوردستان را از میان بردارند. رژیم استعمارگر و جانی ترکیه نیک می‌داند که تازمانی که نیروهای ه.پ.گ و یژاستار وجود داشته باشند نمی‌تواند به هدف خود دست یابد، به همین دلیل بر شدت حملات در این مناطق افزوده است. نخست خلق کورد، خلق‌های منطقه و افکار عمومی دمکراتیک باید بدانند که هدف اساسی این حملات ضدبشری این است که موانع پیش روی ملی‌گرایی ترک را بردارند و قانون استعمارگری را بر منطقه تحمیل کنند. از ١٧ آپریل تا کنون بر بنیان خط فدایی آپویی، علیه این حملات مقاومتی بی‌همتا نشان داده شده است. گریلاهای کوردستان در مقابل نیروهای دشمن ایستادگی کردند و ضربات مرگباری را بر آنان تحمیل نمودند. ما قبل از هر چیز یاد و خاطره هوالان شهید را گرامی می‌داریم که در راستای خط برخودان پرشکوه از خط حزب و رهبری صیانت به عمل آوردند. شهیدانمان سرچشمه عزت ما هستند. آرمان‌های آنان قطعا محقق خواهند شد. گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار بدون شک تبهکاران جنایتکار رژیم ترک را در ماه ژوئن، که ماه متعلق به زیلان است، زیلان‌وار با ضربه‌های مرگبار از کوردستان بیرون می‌اندازند. آشکار شد که دارای چنین نیرویی هستند. در این جنگ نتیجه نهایی را شجاعت، اراده و عزم گریلاهای مدرنیته دمکراتیک که بر اساس فسلفه «انسان پیشرفته‌ترین تکنولوژیست» شکل گرفته، رقم می‌زند.

فرماندهان و شروان‌های ما بسوی پیروزی گام برمی‌دارند

نیروهای یژاستار و ه.پ.گ‌ای ما در زاپ، آواشین و متینا خط مشی جنگ انقلابی خلق را از هر لحاظ به مرحله اجرا گذاشته‌اند، دولت-ملت ترک، فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را به بن‌بست رسانده‌اند. آنکانکه در زاپ، آواشین و متینا در محاصره قرار گرفته‌اند تنها نظامیان و تبهکاران موجود در این منطقه نیستند. گردانندگان رژیم ترک هم چنان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند که نخواهند توانست جنگ نابودگرانه طبق میل خود به پیش برند. شکست دولت استعمارگر ترکیه در مقابل اراده آزادی و مبارزه ملت کورد، سطح اراده خلقمان، زنان و دوستانمان را نیرومندتر کرده و ارتقا بخشیده است. کارزار ما برای تحقق آزادی که برخودان گریلا پیشاهنگی آنرا بر عهده گرفته در چهاربخش کوردستان تمامی کسانی که بر انسانیت پافشاری می‌کنند را به برخودان فرامی‌خواند، برساخت ملت دمکراتیک را به عنوان راه‌حل در منطقه به ارمغان می‌آورد.

رویدادهایی که در ۵٠ روز اخیر جنگ آزادی بوقوع پیوسته‌اند، سطح خط جنگ ما را نشان می‌دهند که از ١۵ آگوست ١٩٨۴ بدینسو آشکار شده است. هر روز ده‌ها اشغالگر و تبهکار به دلیل جرایم خود علیه ملت کورد مجازات می‌شوند. حملات ارتش اشغالگر ترک که با بکارگیری هر نوع تکنیک و سلاح شیمیایی جریان دارد، از سوی فرماندهان و شروان‌های ما با تجارب تاکتیکی، روحیه هوالیتی و اراده آپویی خنثی می‌شوند. روزانه ضربات مهمی را بر دشمن وارد کرده و خط پیروزی را به پیش می‌برند.

همچون گردانندگان پ.ک.ک، به نیروهای ه.پ.گ و یژاستارمان که با خط عملیات پیروزمندانه خود، دشمن را از ورود به کوردستان پشیمان می‌کنند تبریک می‌گوییم. بویژه به فرماندهان و شروان‌هایی که اخیرا در تپه جودی در عملیات هماهنگ شده نیروهای ارتش فاشیست را در هم کوبیدند و تلفاتی سنگین را بر آنان تحمیل نمودند تبریک می‌گوییم. هوالانمان با برخودان قهرمانانه در زاپ، آواشین، متینا و خاکورک یکبار دیگر نشان دادند که مبارزه گریلایی در هر مکان و هر زمان، راه رسیدن به پیروزی خلق‌های فرودست، زنان و طیف‌های جامعه‌ است. این دستاورد نه تنها برای کشور ما، بلکه برای تمامی بشریت گامی بزرگ است. نیروهای ه.پ.گ و یژاستار در حال انجام فعالیتی انسانی هستند که مسیر تاریخ را تغییر می‌دهد. بدون شک فرماندهان و شروان‌ها ما سطحی را که در تاکتیک و استراتژی جنگ انقلابی خلق کسب کرده‌اند ژرفا بخشیده، جنگ آزادی و موجودیت را با دیهیم پیروزی مزین می‌کنند.

فرماندهان و شروان‌های ما در ه.پ.گ و یژاستار هر روز از سال ٢٠٢٢ را با عملیات‌های پیروزمندانه رقم خواهند زد، نقشه‌های نابودگرانه سال ٢٠٢٣ رژیم ترک را مدفون خواهند کرد. بر این اساس با ادای عشق و احترام خود برای تمامی هوالان آرزوی موفقیت داریم و از جوانان، زنان و دوستانمان می‌خواهیم که بر مبنای خط گریلا زندگی نموده، فعالیت کرده و برزمند."