قرارگاه مرکزی دفاع از خلق: روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه را با پیروزی مزین می‌کنیم

فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق (ن.پ.گ): ملت کوردستان که از ١۴ ژوئیه به عنوان "روز شرف" استقبال می‌کند، روحیه ١۴ ژوئیه را میراث خود دانسته و مبارزه را به پیش می‌برد. گریلاهای جنبش آزادیخواهی ٣٧ سال است که بر اساس این خطمشی می‌جنگند.

فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق (NPG) به مناسبت سالگرد مقاومت روزه مرگ در ١۴ ژوئیه ١٩٨٢ بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"مقاومت بزرگ روزه مرگ ١۴ ژوئیه وارد چهلمین سال خود می‌شود. به این مناسبت به رفیق محمد خیری دورموش، کمال پیر، عاکف ییلماز و علی چیچک که با این گام پرمعنا از ایستار و شرافت انسانی صیانت کردند، چگونگی به پیروزی رساندن مقاومت را به ما یاد دادند و خط مقاومت پ.ک.ک را آفریدند با ادای دَین به این رفقا، یاد و خاطره تمامی شهیدان انقلاب آزادیخواهی کوردستان را گرامی می‌داریم. روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه خطمشی و هوشمندی را آفرید که همیشه خود را وامدار خلق می‌داند، مبارزه را وظیفه خویش می‌داند و چنان به زندگی عشق می‌ورزد که برای آن آماده است جان خود را فدا کند. ما به روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه و ایستار آزادیخواهانه رهبر آپو درود می‌فرستیم که ٢٣ سال است در سیستم شکنجه امرالی ایستادگی نموده است. ما پیمان می‌بندیم که در تمامی عرصه‌ها بویژه در کوهستان‌های کوردستان از این روحیه و ایستار صیانت به عمل آوریم و در خط شهیدان بسوی پیروزی گام برداریم."

در ادامه بیانیه فرماندهی قرارگاه ن.پ.گ آمده است:

"هوال مظلوم دوغان، که خمیرمایه اندیشه حزب ما را آفرید و با اقدام تاریخی خود در ۲۱ مارس ۱۹۸۲، شعله مقاومت زندان آمد را برافروخت، شعله‌های بدن چهار انقلابی در ۱۷ می ۱۹۸۲ به آتش بزرگ آزادی مبدل شدند و با مقاومت روزه مرگ در ۱۴ ژوئیه، این ایستار شرافتمندانه در برابر کودتای دولت فاشیست ترک به پیروزی رسید. تصمیم حزب ما پ.ک.ک برای بازگشت به میهن در سال ۱۹۸۲ و گام انقلابی  ۱۵ اگوست ۱۹۸۴، این حرکت باشکوه و تاریخی را به حقیقت مبارزه بزرگ و واقعیت خلقی سلحشور مبدل کرد که بسوی پیروزی گام برمی‌دارد. خلق کوردستان با استقبال از ١۴ ژوئیه به عنوان «روز شرف»، روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه را به میراث خویش تبدیل کرده و مبارزه را به پیش می‌برد. گریلاهای جنبش آزادیخواهی ٣٧ سال است که بر اساس این خطمشی می‌جنگند. میراث و حقیقت مبارزه ۴٠ ساله همچنانکه تا اکنون به شیوه‌ای شرافتمندانه تداوم یافت و بسوی پیروزی سوق داده شد، از اکنون به بعد نیز مبارزه به شیوه‌ای گسترده‌تر به پیش خواهد رفت، پیروزی‌های بزرگی را رقم زده و ضامن پیروزی قطعی خواهد بود.

جنبش و خطمشی پ.ک.ک که ۴۰ سال است لحظه به لحظه مبارزه نموده، پیروزی کسب کرده و به آفرینش ارزش‌ می‌پردازد و منافع خلق کوردستان را تأمین می‌کند، امروز با حملات بزرگی روبرو شده است. نیروهای هژمونیک، دولت‌-ملت‌های فاشیست منطقه و نوکران آنان که از دست‌یابی به اهداف خود در توطئه‌ بین‌المللی ناکام مانده بودند هنوز هم از تلاش برای نابودی جنبش آزادیخواهی متکی بر خطمشی آپویی و حملات ایدئولوژیک، فرهنگی و نظامی دست برنداشته‌اند. اما با این همه گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان نیز با ایدئولوژی آپویی، از موضع مقاومتگر و ایستار شرافتمند و بزرگ ١۴ ژوئیه، از واقعیت زندگی پ.ک.ک و خط جنگ خلق انقلابی گام پس ننهاده‌اند و در این راه با جنگی بزرگ پاسخی درخور می‌دهند. مقاومت گاره که از ١٠ الی ١۴ فوریه ٢٠٢١ با فرماندهی فرمانده بزرگ ما هوال شورش بیت‌الشباب نشان داده شد به حماسه پیروزی مبدل گردید، مقاومت مام رشو از ٢٣ آوریل تا ٣ می ٢٠٢١ با فرماندهی هوال سرحد گرافی و ساریا دیار، مقاومت آرس فارس از ۶ تا ٨ می ٢٠٢١ با فرماندهی فرمانده بزرگ یژا ستار هوال دیانا ماریا و آمارا جودی، جنگ گریلایی در هفتانین، خاکورک، آواشین، زاپ، متینا و تمامی باکور کوردستان بوضوح نشان می‌دهد که مقاومت ١۴ ژوئیه به پیروزی دست می‌یابد.

این رفقا گرانقدر ما، هر یک با ایستار انسانی والای خویش همچون الگو در تاریخ جای گرفته‌اند. ما پیمان خود را تجدید می‌کنیم که راه این رفقای گرامی را ادامه دهیم، مبارزه مقدسی که دارای آینده‌ای تابناک، دمکراسی، برابری، آزادی خلق‌های منطقه و خلق کوردستان را محقق کنیم و آن قهرمانان را جاودانه کنیم. به عنوان گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان با اراده و عزمی که پرچم مقاومت را از شهیدان به امانت گرفته‌ایم، انقلاب آزادیخواهی کوردستان را با پیروزی مزین می‌کنیم. با ایمان به پیروزی به خلق میهن‌دوستمان درود می‌فرستیم."