سه نظامی اشغالگر ترک در زاپ کشته شدند

در عملیات گریلاهای آزادی کوردستان در زاپ سه نظامی اشغالگر ترک از پا درآمدند.

اطلاعیەی مرکز انتشارات و خبررسانی نیروهای مدافع خلق به شرح زیر است:

نیروهایمان در منطقەی زاپ طی عملیاتشان سه اشغالگر را مجازات کردند. ارتش اشغالگر ترکیه یکبار با سلاح شیمیایی سنگرهای مقاومت گریلا را بمباران کرد. در نزدیکی سنگرهای مقاومت اشیای پلاستیکی و لاستیک ماشین را سوزانده و دود سمی ناشی از آنرا به داخل سنگرها تزریق کرد. همزمان دهها بار با کاتیوشا و سلاح سنگین مواضع گریلا را هدف قرار دادند.

جزئیات حملات و اقدامات بەشکل زیر است:

در چهارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در زاپ؛

نهم ژانویه ساعت ٠٩:٢٠ الی ٠٩:٤٠ در نزدیک چمچو ناحیەی شیلادزی شهرستان آمیدی، تیمهای عملیاتی دو بار با سلاح سنگین به دشمن حمله کردند. درنتیجەی آن دو اشغالگر کشته شدند.

نهم ژانویه ساعت ١١:٠٠ در نزدیک چمچو ناحیەی شیلادزی تیمهای عملیاتی ما یکبار با تک تیرانداز به دشمن حمله کردند و درنتیجەی آن یک اشغالگر از پای درآمد.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با بمب ممنوعه و سلاح شیمیایی:

نهم ژانویه ساعت ١٦:٣٠ سنگرهای مقاومت گریلا در اطراف چمچو در شیلادزی یکبار با سلاح شیمیایی بمباران شد. همزمان در جلو سنگرهای مقاومت اشیای پلاستیکی و لاستیک ماشین سوزانده شد و دودهای سمی آنرا به درون سنگرها تزریق کردند.

نهم ژانویه ارتفاعات  اف.ام و مواضع گریلا در نزدیکی ناحیەی شیلادزی- آمیدی دهها بار با کاتیوشا و سلاح سنگین بمباران شدند.