شهادت جوانی که در حمله روز گذشته به مخمور زخمی شده بود

جوانی که روز گذشته در حمله پهباد ارتش متجاوز ترک به کمپ پناهجویان مخمور زخمی شده بود به شهادت رسید.

رژیم متجاوز ترک روز شنبه (٢١ می) یک خودرو شهروندان را در کمپ پناهجویان مخمور بمباران کرده بود.

حجی میرزا علی که در این حمله به سختی زخمی شده بود به دلیل شدت جراحت در بیمارستان گیاره به شهادت رسید.