ماموستا شمال عضو مجلس جنبش آزادی ترور شد

سهیل خورشید عزیز، عضو مجلس عمومی جنبش آزادی جامعه کوردستان از سوی افراد ناشناس در مقابل درب منزل خود در شهر کفری جنوب کوردستان به قتل رسید.

ساعتی پیش در شهر کفری استان سلیمانیه باشور کوردستان سهیل خورشید عزیز (۶٢ ساله)، عضو مجلس جنبش آزادی جامعه کوردستان که در میان خلق به ماموستا شمال معروف بود از سوی افرادی مسلح در مقابل منزل خود گلوله‌باران شد و به شهادت رسید.

تارا حسین، رئیس مشترک جنبش آزادی با تأیید این خبر به خبرگزاری فرات گفت:"بدون شک حمله به ماموستا شمال حمله‌ای تروریستی است. زیرا ماموستا شمال در زندگی خود به هیچ کسی زیان نرسانده و هیچگونه مسئله‌ای اجتماعی با کسی نداشته است."

اعلام شد که پیکر ماموستا شمال به پزشکی قانونی کلار منتقل شده است.

ماموستا شمال نویسنده و تاریخدان و همزمان عضو فعال کانون فرهنگی کفری بود.