سکوت مجامع جهانی به مقامات ترکیه برای ارتکاب جنایات بیشتر جسارت می‌بخشد

کنگره ملی کوردستان در مورد حملات شیمیایی ارتش ترکیه به مناطق تحت حفاظت گریلاهای کوردستان، خواستار شکستن سکوت سازمان ملل، سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، شورای اروپا و دول مربوطه شد.

در این بیانیه بنام شورای اجرایی ک‌ن‌ک یادآوری شد که ارتش ترکیه در دو سال گذشته مدام از جنگ‌افزارهای ممنوعه استفاده کرده و در ماههای اخیر قریب ٢٥٠٠ بار مرتکب جنایات جنگی علیه مبارزین آزادی کوردستان شده که طی آن بیش از صدها نفر شهید شده‌اند.این بیانیه، سکوت مجامع مسئول جهانی علیرغم اقدامات اعتراضی مکرر کوردها و مدافعین حقوق بشر در مقابل مقر این سازمان‌ها را عامدانه می‌داند. کنگره ملی کوردستان وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی حکومت ترکیه در کوردستان را امری قطعی عنوان کرد و سکوت سکوت سازمان ملل، سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، شورای اروپا و دول مربوطه را موجب جسارت یافتن مقامات ترکیه برای ارتکاب جنایات بیشتر خواند.

ک‌‌ن‌ک با این وجود تصریح کرد خلق کورد و دوستانشان در جهان، با تمام توان در برابر این وحشیگری خواهند ایستاد.