'تا ما زنده باشیم دولت ترک نخواهد توانست این سرزمین را اشغال کند'

گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان با پیشاهنگی نیروهای یژا ستار علیه حملات دولت ترک ایستادگی می‌کنند و می‌گویند،"تا زمانیکه ما زنده باشیم اجازه نمی‌دهیم دولت ترک سرزمین مقدس کوردستان را اشغال کند."

نیروهای گریلا در جریان کارزار انقلابی جنگ خابور ضربات مهلکی را بر ارتش اشغالگر ترکیه تحمیل می‌کنند. گریلاهای حاضر در این کارزار با روحیه و اراده‌ای نستوه در عملیات‌ها جای می‌گیرند. یکی از گریلاها به خبرگزاری فرات می‌گوید:"ما به توانایی‌های خویش اذعان داریم و انتقام رفقای شهیدمان را از دشمن می‌ستانیم. ما با عملیات‌هایمان دشمن را در هم می‌کوبیم."

نیروهای گریلا به حملات اشغالگرانه دولت ترکیه پاسخی قاطع می‌دهند. آنان در سخنان خود به پیروزی‌های مبارزات پ.ک.ک علیه رژیم اشغالگر ترک اشاره کرده و می‌گویند که گریلاهای کوردستان در این جنگ تاریخ نوینی را به رشته تحریر درمی‌آوردند و پیروزی بزرگی را رقم می‌زنند.

قلب هر گریلا یک آتشفشان است. گریلا در عمل و جنگ نقشه‌های ارتش ترک را خنثی می‌کند. جنگجویان کوردستان با تبسمی که به چهره دارند به هزاران کوردستانی روحیه می‌بخشند. آنان می‌گویند:"روز روزِ آزادیست" و می‌افزایند:"ما با تکیه بر نیروی خود جنگ بزرگ را به پیش می‌بریم و پیروزی با ماست. روحیه و جسارتی بزرگ داریم."

جنگجویان راه آزادی کوردستان با پیشاهنگی مبارزان یژا ستار برای تحقق آزادی جان خود را فدا می‌کنند. گریلاهای یژا ستار پیامی برای زنان و جوانان کوردستان دارند:"ما به عنوان مبارزان رهبر آپو و پ.ک.ک این جنگ را به پیش می‌بریم. ما حملات دولت اشغالگر ترک را در هم می‌شکنیم و پوزه دشمن را به زمین می‌مالیم. تا زمانیکه گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان زنده باشند دولت ترک نخواهد توانست این سرزمین مقدس را اشغال کند. مبارزه بدون وقفه ما ادامه دارد."