تارا حسین: سیاست‌های پ.د.ک سبب نابودی خود آن‌ها و همه‌ی دستاوردهای خلق کورد می‌شود

جانشین ریاست مشترک جنبش آزادی اظهار کرد، خطر بزرگی علیه دستاوردهای خلق کورد و اقلیم وجود دارد. غیر از اشغالگری ترکیه، پ.د.ک(حزب بارزانی) و سیاست‌هایی که امروز از آن پیروی می‌کنند، سبب نابودی خود آن‌ها و دستاوردهای باشور کوردستان خواهد شد.

از اواسط آپریل امسال دولت ترکیه با پیشاهنگی پ.د.ک حملات اشغالگرانه‌ی گسترده‌ای علیه اقلیم کوردستان آغاز نموده‌اند و این مسئله سبب نارضایتی شدید خلق کورد شده ‌است.

در این رابطه تارا حسین جانشین ریاست مشترک کل جنبش آزادی جامعه کوردستان در گفتگو با خبرگزاری روژنیوز گفت:"هدف و خواست هژمونگرایی اردوغان، اشغال همه باشور و روژآوای کوردستان است. در چهارچوب ایالت موصل و حلب می‌خواهند این مناطق را تحت کنترل خود درآورند. به‌ویژه اکنون انتخابات ترکیه نزدیک است. آنها می‌خواهند این‌گونه رأی فاشیست‌ها و نژادپرستان ترکیه را به دست آورند. امروز از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حکومت اردوغان در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و روزبه‌روز بر شکست‌های آن‌ها افزوده می‌شود."

تارا حسین به خیانت پ.د.ک  اشاره کرده و گفت:"امروز یک نیروی کورد به راهنما و پیش‌قراول اشغالگران تبدیل شده ‌است. ما پیش‌تر این جنگ را پیش‌بینی کرده بودیم. نوروز از همین تریبون در رابطه با این حملات هشدار دادیم که پ.د.ک به‌طور مستقیم در جنگ و اشغالگری دولت ترکیه برای اشغال خاک خود شرکت خواهد نمود. امروز غیر از اشغالگری ترکیه، سیاست پ.د.ک و احزابی که سکوت اختیار کرده‌اند، در حال نابودی همه دستاوردهای خلق کورد است که با خون هزاران شهید به‌ دست ‌آمده است."

جانشین روئسای مشترک جنبش آزادی همچنین گفت:"سیاست‌هایی که پ.د.ک در مقابل حکومت عراق انجام می‌دهد، سیاستی خطرناک و اجرای اجندای ترکیه است که به نفع هیچ ملت و هیچ گروهی در عراق نیست. امروز یک‌بار دیگر از این تریبون هشدار می‌دهیم که خطر بزرگی علیه دستاوردهای خلق کورد و اقلیم وجود دارد. دستاوردهایی که نتیجه فداکاری خلق و شهداست. برای ما از دست دادن این دستاوردها فاجعه می‌باشد. ما به پ.د.ک و بارزانی در رابطه با سیاست‌هایی که امروز از آن پیروی می‌کنند، هشدار می‌دهیم که این رویه به نابودی خود آن‌ها و دستاوردهای باشور کوردستان می‌انجامد."

وی همچنین تاکید کرد که سیاست‌های کنونی پ.د.ک سیاست‌هایی غیرعقلانی، ضدمیهنی و ضددمکراتیک است. سیاستی است که فقط به نفع گروهی از حاکمان پ.د.ک و دولت ترکیه است که آن نیز سبب تقسیم و پراکندگی داخلی کوردها و همه گروه‌های عراق خواهد شد. تنها پروژه‌ای که می‌تواند این وضعیت را حل نماید، اتحاد همگان در کنار یکدیگر است.

تارا حسین از همه خلق کورد درخواست نمود تا علیه اشغالگری‌های ترکیه و سیاست‌های پ.د.ک موضع‌گیری کنند و گفت:"زمان آن فرا رسیده‌است که خلق کورد علیه اشغالگری‌های ترکیه و سیاست‌های پ.د.ک موضع‌گیری کنند و موضع خود را نشان دهند."