تداوم حملات رژیم اشغالگر ترک به کوردستان

ه.پ.گ اعلام کرد، پس از بمباران عرصه‌ی کشان در عرصه‌ی هفتانین با جنگنده و هلیکوپترهای جنگی توسط دولت ترکیه عملیاتی گسترده طی دو ماه آغاز شد که بدون نتیجه پایان یافت.

مرکز اطلاع‌رسانی و نشر نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) اعلام کرد، حملات اشغالگرانه به مناطق حفاظت شده‌ی میدیا ادامه دارد و در این رابطه اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

عصر روز ۴ نوامبر/ ١٣ آبان ارتش اشغالگر ترکیه با جنگنده و هلیکوپترهای جنگی منطقه کشان عرصه‌ی هفتانین را بمباران کرد. سپس عملیاتی اشغالگرانه و گسترده را آغاز نمود. این عملیات در ۶ نوامبر بدون نتیجه پایان یافت.

۵ نوامبر ارتش اشغالگر ترکیه عرصه ورخل و دره کنفرانس اقلیم آواشین را با جنگنده و سلاح سنگین هدف قرار داده و همچنین ۵ و ۷ نوامبر منطقه کانی سارکه عرصه گاره، کانی بوتکه و روستای ساوره چمانکه توسط جنگنده‌ها بمباران شدند.

۷ نوامبر ساعت ۲۰:۰۰ اطراف رودخانه لولان عرصه خاکورک توسط جنگنده‌ها بمباران شد. همان روز از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد قلعه بیدوه در زاپ توسط هلیکوپترها بمباران شد. به سبب این بمباران‌ها باغ‌ها و مزارع مردم منطقه دچار خسارت و آسیب شد و این بمباران‌ها سبب آتش سوزی شد. به دلیل این آتش‌سوزی‌ها مردم ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند.

۵ و ۸ نوامبر در آسمان مناطق تابورا عربان، مروانوس، ورخل و بانیستای عرصه آواشین هلی‌کوپترها تحرکاتی انجام دادند.