تداوم حملات توپخانه‌ای رژیم ایران به مناطق مرزی باشور کوردستان

از صبح امروز (شنبه ١١ سپتامبر) توپخانه‌های رژیم ایران یکبار دیگر ارتفاعات منطقه بالکایتی را آماج حملات توپخانه‌ای قرار دادند.

توپخانه‌های رژیم ایران از بامداد امروز ارتفاعات مناطق براسکان و آلانه در بالکایتی را هدف آتش توپخانه قرار دادند.

این حملات به مدت ٣٠ دقیقه ادامه یافت و تاکنون از خسارات جانی و مالی گزارشی منتشر نشده است.

طی هفته اخیر، این سومین حمله هوایی رژیم ایران به مناطق برادوست و بالکایتی در استان هولیر باشور کوردستان است.

حکومت اقلیم کوردستان به سیاق حملات هوایی و زمینی رژیم ترک نسبت به حملات هوایی ایران به باشور کوردستان سکوت کرده است.