ترکیه همزمان چهار نوع ژنوساید را علیه خلق کورد اجرا می‌کند

سمکو صابر نویسنده کورد اعلام کرد، ژنوساید و جنایت‌های ترکیه از جنایت همه‌ی اشغالگران کوردستان بیشتر است چون همزمان هر چهار نوع ژنوساید را علیه خلق کورد که شامل ژنوساید فرهنگی، فیزیکی، اقتصادی و محیط‌زیستی است، اجرا می‌کند.

سمکو صابر نویسنده و فعال که در مورد ژنوساید می‌نویسد در گفتوگو با خبرگزاری روژنیوز در مورد جنایات و اشغالگری‌های رژیم ترکیه و ارتباط آن با انواع ژنوساید و همچنین شباهت جنایات هر دو رژیم بعث و رژیم ترک صحبت کرد.

سمکو در ابتدا مقایسه‌ای میان رژیم‌های ترکیه و بعث انجام داد و اعلام کرد، پس از آغاز به کار مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه حکم شماره ۸۸ را صادر کرد که بر اساس این حکم دست رژیم آنها در قتل‌عام کسانی که در مقابل دولت در مناطق کوردنشین و مناطقی که برای آنها دستور صادر شده بود، مقابله کنند، باز باشد، تا همه‌ی موجودات زنده را از بین برده و خاک آنها را اشغال کنند. به همین ترتیب جنایت انفال نیز بر اساس حکم ۴۰۰۸ که از هفت بند تشکیل شده است، همان دستور و با همان شیوه و با همان تفکر انجام شده است.

وی همچنین گفت، تاریخ اشغالگران کوردستان اثبات می‌کند که ما کوردها در همه بخش‌های کوردستان تحت پروسه ژنوساید و جنایت قرار داریم و در طول تاریخ از لحاظ نظامی نتوانسته‌اند ما را ذوب کنند.

سمکو صابر همچنین اعلام کرد: اشغالگران اکنون با شیوه‌های دیگری ژنوساید را بر خلق کورد تحمیل می‌کنند و از لحاظ اقتصادی و فیزیکی و نابودی محیط زیست مانع از زندگی عادی و شرافتمندانه برای خلق کورد شده و همچنین حملات همه جانبه‌ی فرهنگی علیه خلق کورد انجام می‌دهند.

این نویسنده همچنین گفت، دولت ترکیه همزمان هر چهار نوع جنایت را علیه خلق کورد اجرا می‌کند. از لحاظ فیزیکی که مردم بیگناه را می‌کشند و از لحاظ نابودی محیط زیست نیز با از بین بردن درختان و تخریب روستاها و سوزاندن باغ ها و مزارع و زمینهای زراعتی مردم اقدام کرده و همچنین از لحاظ اقتصادی نیز درختان و جنگل‌ها را بریده و آسیب‌های بزرگی به اقتصاد ما وارد می‌کنند.

وی همچنین می‌گوید، در کنار همه‌ی اینها اشغالگران فرهنگ و هویت کوردی را از بین می‌برند. این نشان می‌دهد دولت ترکیه  برخلاف سایر اشغالگران عمیق‌ترین پروسه ژنوساید را علیه خلق کورد انجام می‌دهد.

این در حالی است که از ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ دولت اشغالگر ترکیه حملات گسترده‌ای علیه زاپ، آواشین و متینا در مناطق اقلیم کوردستان آغاز کرده و همزمان پ.د.ک نیروهایش را به سمت مناطق گریلا به حرکت در آورده است و در تلاش است تا جنگ علیه پ.ک.ک را آغاز کند.

در مقابل پ.ک.ک از همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، روشنفکران و خلق کورد درخواست می‌کند تا در مقابل برافروختن جنگ داخلی بابستند و مانع از این جنگ شوند و تاکید می‌کند، پ.ک.ک خواستار جنگ با هیچ نیرویی کوردی نیست.