یک سرباز اشغالگر ترکیه در چمچو مجازات شد

یک سرباز اشغالگر ترک در عملیات نیروهای گریلا در چمچو مجازات شد. یک پهپاد نیز در منطقه برخودان تپه اورته ساقط شد.

مرکز رسانه ای مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق اطلاعات زیر را در مورد فعالیت های گریلا و حملات اشغالگرانە منتشر نمود:

در چارچوب کارزار انقلابی عقاب های زاگرس در منطقه زاپ؛

 در ٨ ژانویه ساعت ١٦:١٠ در ناحیه شیلادزه منطقه آمیدی، تیم های عملیاتی ما با سلاح های سنگین اشغالگران را در نزدیکی منطقه چمچو مورد هدف قرار دادند. در نتیجه این حملات یک اشغالگر مجازات شد.

در چارچوب کارزار انقلابی عقاب های زاگرس در منطقه خاکورک؛

در ٨ ژانویه ساعت ١٦:٠٠در منطقه برخودان تپه شهید شاهان، تیمهای عملیاتی YJA Star با سلاحهای سنگین اشغالگران را مورد اصابت قرار دادند. در چارچوب اقدام انقلابی شهید ساواش مرعش در نبرد خابور در منطقه متینا؛ در ٨ ژانویه، بین ساعت ١١:٠٠: تا ١٢:٠٠ ، در منطقه برخودان تپه اورتە، پهپادها به پرواز درآمدند. تیم های عملیاتی YJA Star یک پهپاد را سرنگون و منهدم کردند.

در حملات ارتش اشغالگر ترکیه؛ در ٨ ژاویه مناطق شهید شریف و آوا لولان خاکورک و منطقه تپه بهار، ٤ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شد. در ٨ ژانویه، مواضع برخودان گریلا در تپه جودی، منطقه برخودان تپه شهید شاهان در خاکورک و مواضع حوالی منطقه چمچو در ناحیه شیلادزه منطقه آمیدی، ده ها بار با کاتیوشا، تانک و دیگر سلاح های سنگین توپ باران شدند.