زندانیان دیلوک تهدید به مرگ می‌شوند

شعبان یَنَر یکی از زندانیان دیلوک در تماس تلفنی با خانواده خود گفته است که زندانبان ترک زندانیان را تهدید به مرگ کرده‌اند.

شعبان یَنَر از زندانیان گروه H زندان دیلوک در تماس تلفنی با خانواده گفته است که زندانبان ترک او را به مرگ تهدید کرده‌اند.

ینر اعلام کرد که محافظان زندان و زندانبانان به بهانه تفحص و تحقیق به بند‌های زندان حمله‌ور شد‌ه‌اند و افزود:"به زور بند زندانیان را تغییر می‌دهند و درصدد جداکردن ما از زندانیان یکدیگر هستند. زندانیان پرونده فتو (فتح‌الله گولن)، داعش و مجرمین جرایم عادی را به سلول‌های ما منتقل می‌کنند، امنیت جانی ما در بندها وجود ندارد. ما این وضعیت را نمی‌پذیریم آنان به خشونت روی آورده و ما را تهدید به کشتن می‌کنند. اگر بلایی بر سر ما بیاید محافظان و زندانبانان مسئول خواهند بود."

ینر در واکنش به ممنوعیت ملاقات حضوری با بستگان خود اعتراض کرده و افزود:"آنان بیماری کوید را بهانه‌ قرار می‌دهند اما خود گردهمایی برگزار کرده و حتی اقدام به توزیع چای میان شرکت‌کنندگان می‌کنند. آیا آنجا کرونا وجود ندارد؟ اگر این بیماری در میان انسان‌ها شیوع پیدا می‌کند و همه‌گیر است پس آنان هم مصون نیستند و همدیگر را مبتلا می‌کنند. در خارج از زندان هیچ ممنوعیتی باقی نمانده است. اما وقتی نام زندان به میان آید همه چیز ممنوع است. برای آنان آزاد و برای ما ممنوع است."

ینر با اشاره به اینکه زندانیان بیمار نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند افزود:"لازم است فورا راه‌چاره‌ای برای آنان اندیشید. زندانیان بیمار بیش از این نمی‌توانند در زندان باقی بمانند، اما وقتی از زندانیان سیاسی نام به میان آید آنان را آزاد نمی‌کنند. این غیرقابل قبول است."