زوزان چولیک: باید از میراث مبارزاتی زیلان‌ها صیانت به عمل آوریم

زوزان چولیک: هوال زیلان که سال ۱۹۹۶ به عملیات فدایی دست زد، مانع از نابودی خلق کورد، رهبر ما و حزبمان شد. از آن زمان به بعد، حملاتی از این دست همیشه وجود داشته اند. به همین دلیل باید خلقمان در مبارزه شرکت داشته و مانع از تکرار این حملات شود.

زوزان چولیک فرمانده قرارگاه مرکزی یژا ستار در برنامه ویژه تلویزیون سترک شرکت کرده و عملیات فدایی زینب کناجی (زیلان) در ۳۰ ژون ۱۹۹۶ را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.

زوزان چولیک اعلام کرد که رهیری، خلق کورد و حزبشان همواره با سیاستهای نابودگرانه مواجه شده‌اند، اما همیشه لحظات حساسی وجود دارند که در این برهه‌ها نیروهای پیشاهنگ در صف اول قرار گرفته و مانع از هدف قرار دادن رهبری، نابودی خلق و پ.ک.ک شده‌اند. هوال [رفیق] زیلان یکی از این زنان پیشاهنگ بود. سال ۱۹۹۶ مصادف با حمله‌ای علیه جنبشمان، رهبری و خلقمان بود، در این سال تهدیدهای بسیاری بزرگی در حال روی دادن بودند. زیلان بود که پیش از همه نسبت به این خطرها اعلام تهدید کرد و به مانعی در مقابل آنها تهدید شد. در شرایط سال‌های ۱۹۹۶ با عملیات فدایی خود، نشان خود را بر تاریخ مبارزاتی ما زد. وی به منظور جلب توجه به تهدیدهایی که علیه رهبری در جریان بود، علیه جنبش و خلقمان در جریان بود، پیشاهنگی مرحله‌ای از تاریخ مبارزاتی ما را بر عهده گرفت. عملیات فدایی هوال زیلان در میان جنبش آزادی کوردستان و مبارزه آزادیخواهانه زنان فرایند جدیدی را آغاز کرد. یاد و خاطره تمام این شهدا را گرامی می‌دارم.

زوزان چولیک در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که پیش از عملیات فدایی زیلان در ۶  مه ۱۹۹۶ علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان حمله‌ای تروریستی انجام شده بود. نیروهای بین‌المللی پ.ک.ک و خلق کورد را به عنوان تهدیدی علیه خود می‌پنداشتند و در عمل خواستند که رهبری ما را از میان بردارند. رفیق زیلان به این مسئله واقف شده و در این باره موضعگیری کرد.

زوزان چولیک در بخش دیگری از گفتگوی خود با تلویزیون سترک اظهار داشت که زیلان علیه تهدید رهبری و خلق کورد خود را به سپری تبدیل کرده و طرح‌ها و توطئه‌های بین‌المللی را علیه رهبری و خلقمان خنثی کرد. عملیات فدایی زیلان در تشکیل حزب زنان، سازماندهی نیروهای گریلا و مبارزات ما رویکرد جدیدی را رقم زد. رفیق زیلان خود به تنهایی این رویکرد را ایجاد کرد و این واقعیتی تاریخی است. در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ رهبری اهمیت خاصی برای سازماندهی زنان قائل بود. هوال زیلان در نامه‌ای که از خود به جا گذاشته است ضمن توجه به مبارزات آزادی زنان اعلام می‌کند که نمی‌خواهد به شیوه‌ای معمولی در مبارزه آزادیخواهانه رهبری شرکت کند. وظیفه‌ای را برای خود تعریف کرده و خواست تا در مقابل سیاستهای به بردگی کشاندن امپریالیستی زنان، با نشان دادن خشم خود، به نماد مبارزه و مقاومت زنان کورد تبدیل شود. تصمیم راسخ وی در راستای حیات خلقی بزرگ بود.

دولت ترک با نابودی پ.ک.ک می‌خواهد خلق کورد را نابود کند، به همین دلیل است که حملات آن همچنان ادامه دارد

فرمانده زوزان چولیک در بخش دیگری از گفتگوی خود اظهار داشت که طرح‌های نابودی رهبری ما و جنبشمان سالیان درازی است که در مرکز توجه دشمن قرار داشته و در این باره اظهار داشت: دولت برای دست‌یابی به این هدف از تمام امکانات خود استفاده می‌کند. در ۲۳ آوریل در آواشین، زاپ و متینا دشمن دست به حمله‌ای اشغالگرانه زده است. گریلا علیه این حملات مبارزه‌ای بی‌نظیر را از خود نشان داده است. دولت ترک با نابودی پ.ک.ک می‌خواهد خلق کورد را نابود کند، به همین دلیل است که حملات آن همچنان ادامه دارد. به همین دلیل است که تا کنون مناطق گریلایی همچنان زیر حمله قرار دارند.

زوزان چولیک در بخش دیگری از گفتگوی خود خاطرنشان ساخت که مقاومت در مناطق گریلایی بیش از ۲ ماه است که ادامه دارد و در این باره افزود: بیش از دو ماه است که دشمن نتوانسته است اراده مصمم و عزم راسخ گریلا را بشکند، همین مسئله ضعف دولت ترک و شکست آن را به همراه داشته است. هوال زیلان خود به تنهایی دست به عملیات فدایی زده و اقدام وی تاثیرات سیاسی و اجتماعی فراوانی را رقم زد. ما نیز لازم است که با روح آپویی از میراث و سنت مبارزانی زیلان صیانت کرده و با همان روح دست به مبارزه بزنیم. علیه دشمن، نه با تانک و توپ، بلکه با روح آپویی به پیروزی رسیده و خواهیم رسید.

تاریخ آزادی از نو نگاشته می‌شود

زوزان چولیک همچنین خاطرنشان ساخت که مبنای مبارزه آنان بر اساس تفکرات و نگرش‌های رهبر خلق کورد شکل گرفته است و در این باره اظهار داشت: جنبش آزادی زنان پیش از هر چیز نیروی خود از حیات آزادی می‌گیرد. در تاریخ بشری و خصوصا کوردستان، ستار خداوندی است که از عشق و جامعه صیانت می‌کند. خلق کورد نیز که خلقی دربند است امروز با فکر و نگرش‌های رهبر آپو و با پیشاهنگی هوال زیلان تاریخ آزادی را بار دیگر می‌نویسد. در خلق هویت زنان با اراده، ما مدیون رهبری هستیم رهبری برای این خلق رنج‌های بی‌شماری تحمل کرده است. و امروز در تمام عرصه‌های حیات با پیشاهنگی زنان یژا ستار، با فداکاری و با مبارزه‌ای عظیم این مبارزات ادامه دارند. ما از میراث عظیم مبارزاتی برخورداریم. ما فرماندهانی مانند هوال زیلان را داریم. امروز در نبرد هفتانین تا آواشین، آمد، بستا و زاپ این رفقای زن هستند که پیشاهنگی مبارزه را برعهده دارند.

لازم است خلق کورد و زنان همه اطلاع داشته باشند که اکنون علیه ما حمله‌ای برای نابودی شکل گرفته است. به همان اندازه که از فرصت و امکانات برخورداریم به همان اندازه هم خلق کورد و زنان با تهدید روبرو هستند. نیروهای فرادست علیه رهبری، زنان و خلق‌ها توطئه‌های گسترده و تهدید‌امیزی را در دست دارند. امروز با نابودی گریلا تلاش می‌کنند تا جنبش ما را نابود کنند. بدون شک هم اکنون در هر عرصه‌ای برای صیانت از میراث رهبری، گریلا و شهیدان، با پیشاهنگی مادران، مبارزه‌ای گسترده در جریان است. در زندان‌ها، زندانیان در معرض تهدید قرار دارند. بر اساس خط مشی سما یوجه مدت زمان زیادی است که زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. به این مناسبت به رفقای زندانها نیز درود می‌فرستم.

صیانت از مناطق گریلایی، صیانت از کوردایتی است

در بسیاری از حوزه‌ها، سیاستمداران، روشنفکران، نویسندگان، میهن‌دوستان، هنرمندان و هیاتهای مختلف برای محدودکردن حمله نابودگرانه دست به فعالیتها و اقدامات مهمی زده‌اند. اما در چنین مرحله‌ای این اقدامات کافی نیستند. زیرا تهدیدها بزرگ هستند. دشمن علیه ما با تمامی نیروی خود وارد نبرد شده است و لازم است که ما نیز با روحی انقلابی مبارزه کنیم. خلق کورد، زنان کورد بدانند که در مرحله بسیار حساسی هستیم. برای حیاتی آزاد، برای ممانعت از نابودی زنان، ممانعت از قتل‌عام خلق‌ها و درهم شکستن دشمن، لازم است که همه با پیشاهنگی زنان و جوانان دست به اعتراض بزنند. رفقای جوانمان، هم اکنون در سنگرهای مبارزه به مقاومت مشغولند و در این باره امیدها و آرزوهای بزرگی در سر دارند.  بسیاری از این جوانان با چنین اهدافی به شهادت رسیده‌اند. این شهدا می‌دانستند که خلق کورد، جوانان کورد از زحمات، از میراث آنان صیانت به عمل خواهند آورد.

زوزان چولیک در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که لازم است همه علیه اشغالگری موضعگیری کنند. خصوصا جوانان کورد باید بتوانند بازی‌های دشمن را خنثی کنند. صیانت از مناطق گریلایی صیانت از هویت و کوردایتی است. صیانت از خود است.