زیلان وژین: باید از ارزش‌های مشترک این انقلاب صیانت کنند

زیلان وژین، رئیس مشترک پژاک: خلق کورد باید بتوانند با توجه به همه مشکلات خلق‌های ایران راه‌حلی دموکراتیک را به عنوان معیار تعیین کنند. یک روحیه یکپارچه در میان همه خلق‌های آذری، عرب، بلوچ، فارس و کورد شکل گرفته است.

زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در برنامه «خط سوم» شبکه تلویزیونی آرین به بررسی موضوعات در دستور کار پرداخت.

وژین به انزوای شدید علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۲ سال است که از وضعیت و سلامت رهبر آپو اطلاعی دریافت نمی‌شود. از هر لحاظ سیاست انزوا برقرار شده و ارتباطش با دنیا قطع شده است. این وضعیت مغایر با ارزش‌های انسانی، اخلاقی و حقوق بشر است. از سوی دیگر، مقاومت گسترده و عظیم خلق، دوستان، آزادیخواهان و نیروهای دموکراتیک ما در برابر این انزوا وجود دارد. به خصوص در عرصه سیاسی و حقوقی مبارزه بی‌وقفه‌ای وجود دارد. رهبر آپو با افکار و عقاید خود به نیروی آلترناتیو برای نظام دولت-ملت جهان سرمایه‌داری تبدیل شده است.

زیلان وژین، رئیس مشترک پژاک از سیاست اردوغان در قبال کوردها صحبت کرد و ادامه داد: ماندن اردوغان در قدرت به معنای تعمیق حکومت فاشیستی و نژادپرستانه است. اگر ترکیه عضو اتحادیه اروپاست و جلوی آن دیکتاتوری و فاشیسم و ​​نژادپرستی در حال توسعه است را نمی‌گیرد، بدین معناست که کشورهای اروپایی هم پشت این قضیه هستند. به اولین پیام اردوغان پس از اعلام رئیس جمهور نگاه کنید، اعلام جنگ و حمله به دستاوردهای کوردستان بود. این ذهنیت در تلاش است تا آزادی، دموکراسی، حقوق و آزادی مردم را تصاحب کند، وقایع باشور کوردستان و باز هم تلاش برای محاصره مخمور نتیجه این تفکر نژادپرستانه و فاشیستی اردوغان است. اردوغان با رئیس جمهور شدن، رئیس جمهور بخشی از ذهنیت فاشیستی، شوونیستی و دیکتاتوری شده است نه رئیس جمهور کل ترکیه. کوردها به او رای ندادند و او را رد کردند. کوردها به اردوغان رای ندادند. ما جنبش آزادی به مقاومت و مبارزه خود در برابر انواع حملات ادامه می‌دهیم و از خود دفاع می‌کنیم. ما مبارزه‌ای ایدئولوژیک و فلسفی توسعه خواهیم داد تا خلق ما به اهداف خود برسند.

وژین همچنین موضع پژاک را در این مقطع ارزیابی کرد و گفت: با شروع انقلاب «زن، زندگی، آزادی» حملات بیشتر شد. فقط یک مبارزه‌ای متحد و ملی قوی و پویا می‌تواند از حملات جلوگیری کند. همچنین ضروری است که طبق یک خط‌مشی مستقل کار کرد. با انقلاب "زن، زندگی، آزادی" در روژهلات کوردستان و ایران، فرصت‌های بیشتری برای افزایش دستاوردها فراهم شد. از سوی دیگر فرصتی شد تا دولت‌های اشغالگر ایران و ترکیه به ما حمله کنند. دولت ترکیه و ایران که همه دشمنان خلق کورد هستند می‌خواهند کوردها طبق آنها عمل کنند وگر نه کوردها باید کوردی باشند که وجود ندارند. با پیشبرد اتحاد نیروهای آن و مشخص کردن ستراتژی و سیاستی مستقل و با انجام فعالیتهای مشترک برای کوردها و بویژه در روژهلات کوردستان می‌توان جلوی این حملات را گرفت.

وژین به اقدامات غیرحقوقی رژیم ایران از جمله اعدام، شکنجه، مسمومیت دانش‌آموزان دختر و اعمال حجاب اجباری توجه کرد و افزود: اخیراً سیاست اعدام بسیار افزایش یافته است. اعدام به نماد قدرت ایران تبدیل شده است. برای سرکوب و غلبه بر انقلاب «زن، زندگی، آزادی» از روش‌های بسیاری برای حمله به جامعه استفاده شد. از سوی دیگر مدتی است که مسموم کردن زنان جوان را هدف خود قرار داده‌اند. زیرا نیروی پویای انقلاب زنان و جوانان بودند. سیاست دولت این است که جوانان خطرناک باید در زندان نگه داشته شوند یا اعدام شوند.

زنان و زنان جوان نباید سرنوشت خود را به دست دولت بسپارند. وقتی سرنوشت امنیت خود را به دولت سپرد، روح خود را نیز به دولت می‌سپارد و دولت می‌تواند این روحیه را از جامعه بگیرد.

رژیم ایران می‌خواهد خود را از تهدیدها نجات دهد و دریچه‌ای تازه به روی خود بگشاید. ضعیف‌ترین نقطه ایران وضعیت خانگی زنان، جوانان، بلوچ‌ها و کوردستان‌ها و... است. ایران باید بداند که اوضاع اینگونه خاتمه نمی‌یابد. اگر دولت ترکیه بخواهد امپراتوری خود را در خاورمیانه بسازد، اوضاع ایران نیز دشوار خواهد شد. به همین دلیل است که ایران باید با خلق کورد در برابر ترکیه موافقت کند.

در این مرحله مهم، خلق کورد نقش بزرگی دارند، با وجود حملات، مقاومت زنان و خلق کورد به دستور کار اصلی تبدیل شده است. باید از ارزش‌های مشترک این انقلاب صیانت کنند. خلق کورد باید بتوانند با توجه به همه مشکلات خلق‌های ایران راه‌حلی دموکراتیک را به عنوان معیار تعیین کنند. یک روحیه یکپارچه در میان همه خلق‌های آذری، عرب، بلوچ، فارس و کورد شکل گرفته است. رنگ این روح باید در عرصه سیاسی و مشخص کردن سرنوشت اراده خلق منعکس شود. خلق کورد باید با توجه به حملات کنونی سیاست دفاع ذاتی را مبنا قرار دهد و به جنگ خودشان نیز بپردازند. در روژهلات کوردستان همراه با عرب‌ها، فارس‌ها، آذری‌ها و همه ملت‌ها پیروز شوید.