۷ سال و ۶ ماه حکم زندان بر عضو موسس انجمن زنان رزا تحمیل شد

عضو موسس انجمن زنان رزا، نارین گزگور به ۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد.

عضو موسس انجمن زنان رزا، نارین گزگور، از ۸ ژوئن ۲۰۲۰ در چارچوب تحقیقات از این سازمان دستگیر و زندانی شد و پس از مدتی آزاد گردید. گزگور بدون دستگیری و به اتهام “عضویت در تشکیلات” محاکمه شد. در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰ دادگاه ۷ سال و ۶ ماه حکم زندان بر وی تحمیل کرد. دادگاه تجدید نظر این حکم را به دلیل “عدم تحقیقات لازم” لغو کرد. گزگور بار دیگر محاکمه شد و جلسه رسیدگی او در نهمین دادگاه جرایم سنگین آمد برگزار شد. گزگور در جلسه حاضر نشد، اما وکلای او الیف تیرنچ ایپک اولاش و سامرا بالیان حضور داشتند.

دادستان کل شهادت خود را ارائه کرد. در این شهادت، اظهارات گزگور، مصاحبه‌های انجام شده در مورد تاسیس انجمن و اظهارات شاهدان مخفی ارائه شد. دادستان گزگور را به "عضویت در تشکیلات" متهم کرد و خواستار زندانی شدن وی شد.

دادگاە استیناف بار دیگر نارین گزگور را به ۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد.