ابرو گونای: با سوء مدیریت ترکیه دچار فروپاشی شده است

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها ضمن اشاره به فاجعه سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها اظهار داشت: فاجعه اکولوژیکی با فاجعه سوءمدیریت یکی شده و این کشور را به سوی فرووپاشی برده‌اند.

اِبرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در نشست رسانه‌ای هفتگی حزب که در دفتر مرکز این حزب برگزار شده بود با رسانه‌ها سخن گفت. در این نشست خبری گونای با اشاره به وقوع سیل و آتش‌سوزی در ترکیه اظهار داشت: "متاسفانه بشریت با پاندمی و فجایع محیطی روبرو شده است. از طرف دیگر فاجعه سیل و از طرف دیگر، آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها ادامه دارند.

هفت نفر جان خود را از دست داده‌اند

آتش‌سوزی‌ها بعد از برجا گذاشتن ویرانی‌های گسترده خاموش شدند. در این اتش‌سوزی‌ها ۷ شهروند جان خود را از دست دادند. برای کسانی که جان خود را از دست داده‌اند طلب آمرزش کرده و برای بازماندگان آرزوی صبر داریم. در جریان این آتش‌سوزی جنگل‌های بسیاری در آتش سوخته و صدها هزار موجود زنده نیز جان خود را از دست داده‌اند. ما با فاجعه‌ای محیطی روبرو هستیم. فاجعه اکولوژیکی با فاجعه سوء مدیریت همدست شده و ترکیه را سوی فروپاشی برده‌اند. تمام این خسارات نه فقط متوجه این سرزمین، بلکه خانواده عظیم بشری است.

سیاستهای جنگ و انزوا

همانگونه که اطلاع دارید ترکیه بدون دلیل به این موقعیت نرسیده است. موقعیت کنونی ترکیه به دلیل سیاستهای جنگی و انزوا بوده است. آقای اوجالان سالیان درازی است که با اقدامات خودسرانه و ضد بشری مواجه شده است. در سیستم امرالی، در شرایط تشدید انزوا به سر می‌برد. مدت ۵ سال است که در حصری دائمی به سر می‌برد و ترکیه هم امروز در آستانه فروپاشی قرار دارد. شکنجه در امرالی ادامه دارد، و بخشی از وجود یک رژیم توتالیتر تبدیل شده است. زندانیان زندانی در ترکیه، به منظور برداشتن انزوا، به اعتصاب غذا دست زده‌اند. به دلیل این حملات، تهدید، فشار، شکنجه و رفتارهای سوء، شکنجه و مجازات تادیبی برای زندانیان افزایش یافته‌اند. سوال ما این است که آیا وزرات دادگستری از این موارد گسترده نقض حقوق اطلاع دارد؟ این اقدامات خودسرانه و برخوردها ظالمانه، در کجا قرار می‌گیرند؟"

در پایان هفته، روسای مشترک حزب ما در الیح با خلقمان دیدار می‌کند. میتینگ ما در الیح در ۱۴ اگوست برگزار می‌شود. ما از تمام خلقمان در الیح دعوت می‌کنیم که در این میتینگ حضور داشته باشند. ما در مقابل تاراج، انزوا، نژادپرستی، تخریب محیط زیست و بحران اقتصادی در ۱۴ اگوست در پارک نوروز الیح گردهم خواهیم آمد.

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به افتتاح نمایندگی خود مدیریتی شمال-شرق سوریه در ژنو، افتتاح این مرکز را تبریک گفته و اظهار داشت: "افتتاح این نمایندگی برای تقویت ارتباطات بسیار مهم است. ما می‌دانیم که انقلاب روژآوا در خاورمیانه در منطقه، تجربه تاریخی بسیار مهمی برای خلق‌ها و نشان دهنده خط‌مشی انقلابی است. ما سربلندیم، اما دفاع، پیشبرد و گسترش این انقلاب تنها وظیفه و مسئولیت خلق کورد و خلق‌های شمال-شرق سوریه نیست. دفاع از روژآوا وظیفه تمام بشریت است. ما در اینجا از تمام شهروندان دعوت می‌کنیم، ما امیدواریم که مشکلات در روژآوا حل شوند و خودمدیریتی در سطح جهانی به شیوه‌ای رسمی مورد پذیرش واقع گردد.

ترور موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کوردستان (ح.د.ک) ما را بسیار متاثر ساخته است. مراتب تسلیت خودمان را به خانواده باباخانی و سیاست کوردی ابراز می‌کنیم. ما امیدواریم که رویدادهایی که در هولیر روی می‌دهند، به صورت صریح ریشه‌یابی شوند."