آلودگی هوای تهران در سال گذشته جان ٣٧۵١ نفر را گرفته است

میزان قربانیان هوای آلوده تهران با یک کشتار جمعی بزرگ برابری می‌کند

یک مقام وزارت بهداشت ایران می‌گوید قریب ۴ هزار نفر طی یک سال در معرض آلودگی هوای تهران جان خود را از دست داده‌اند.

طبق اعلام عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ایران، در تهران به طور میانگین در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به آلودگی هوا رخ داده است.

این رقم که با یک کشتار جمعی بزرگ برابری می‌کند، حاصل تجمع قدرت و ثروت در تهران، پایتخت حکوت مرکزی ایران است که موجب شده جمعیت میلیونی مناطق محروم اقصی نقاط کشور برای ادامه زندگی خود مجبور به مهاجرت به این شهر شوند.

هوای پاک در حالی جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شود که هوای مراکز استان‌های دیگر نیز به دلیل تراکم جمعیت در اکثر روزهای سال ناپاک است.