آنکارا؛ آغاز پنجمین کنگره ه.د.پ با شرکت ده‌ها هزار نفر

پنجمین کنگره حزب دمکراتیک خلق‌ها با حضور ده‌ها هزار نفر در شهر آنکارا آغاز شد

حزب دمکراتیک خلق‌ها پنجمین کنگره عادی خود را برگزار می‌کند.

ده‌ها هزار نفر از شهرهای باکور کوردستان و کلانشهرهای ازمیر، ادرنه و استانبول با سفر به آنکارا در این کنگره حضور بهم رساندند.

پنجمین کنگره ه.د.پ در استادیوم سرپوشیده آرنا در آنکارا برگزار می‌شود. مراسم با رقص و پایکوبی آغاز شد. ساعت ٨:٣٠ هزاران نفر از سوی پارک جوانان با در دست گرفتن پرچم‌های ه.د.پ و سردادن شعار وارد سالن شدند.

شرکت کنندگان بی‌وقفه شعارهای "بی‌سروک ژیان نابه" و "ه.د.پ خلق است و خلق اینجاست" را سر می‌دادند.

بسیاری از زنان شاخه‌های زیتون را به نشانه صلح در دست داشتند.

انبوه خلق در حمایت از مقاومت زندانیان و همچنین در محکومیت فشارهای رژیم فاشیست ترکیه شعار "بژی برخودانا زندانان" را فریاد زدند.

شرکت کنندگان شعارهایی را در محکومیت حصر و انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سردادند و فریاد "بژی سروک آپو" در سالن طنین‌انداز شد.

کنگره در حال برگزاری است.