اتحادیه‌ی خلق‌های مکزیک سیاست‌ زن‌ستیزی بارزانی را محکوم کرد

اتحاد خلق‌های مکزیک دستگیری اعضای رژاک توسط پ.د.ک را به عنوان یک سیاست ضد زن قلمداد کرده و می‌گوید: ما از جنبش زنان کورد حمایت کرده و دستگیری زنان کورد توسط پ.د.ک به ریاست بارزانی را محکوم می‌کنیم.

اتحاد خلق‌های مکزیک با انتشار پیامی پشتیبانی خود از اعضای رژاک را که توسط پ.د.ک دستگیر شده‌اند، اعلام کرده و این اقدام را محکوم می‌کنند.

در پیام اتحاد خلق‌های مکزیک آمده است: ما به عنوان اتحاد خلق‌های مکزیک از مبارزات رفقای جنبش زنان کورد پشتیبانی کرده و علیه هرگونه حمله به زنان کورد و خلق کرد اعتراض خود را اعلام می‌کنیم.

همچنین آمده است: ما به دلیل مبارزاتمان مانند خواهر و برادر یکدیگر هستیم. بر این اساس می‌گوییم، اگر حمله‌ای به یکی از ما انجام شود، همه ما باهم پاسخ آن را خواهیم داد. ما به عنوان خلق ناوز در منطقه چلولا مبارزات خلق کورد و به ویژه زنان کورد را برای خود به عنوان نمونه قرار داده تا اراده‌ی ما را محکم‌تر کند تا بتوانیم از زندگی خود دفاع کنیم. مدت زیادی تا شکست دشمن مشترکمان یعنی سیستم مردسالاری و کاپیتالیسم باقی نمانده است.

در ادامه این پیام آمده است: ما سیاست‌های حکومت اقلیم کوردستان به ریاست بارزانی را که با همکاری آمریکا و ترکیه علیه زنان مبارز و فمنیست انجام می‌شود، را محکوم می‌کنیم.

در پایان این پیام آمده است: ما به عنوان خلق‌های Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla, México  خواستار آزادی خولا محمد حسن، جوانا عبدالباقی و سیران احمد حسن هستیم که توسط پ.د.ک دستگیر شده‌اند. باید بدانند که ما رفقای خود را تنها نخواهیم گذاشت و مبارزات آنها را مبارزه‌ی خود می‌دانیم.

 این پیام با شعارهای "مبارزات ما برای زندگی است"، "آزادی برای رفیق‌های کورد" و" زنده‌باد مبارزات خلق‌های ناوز و کورد" پایان یافت.