اعتراض بە حملە بە حزب مناطق دمکراتیک: سر خم نخواهیم کرد

در بسیاری از شهرها نسبت به حملە بە حزب مناطق دمکراتیک واکنش نشان داده شد.

 در راهپیمایی که در شهر وان در باکور کوردستان برگزار شد پیام «ما سر خم نکرده و مبارزه ما ادامه دارد» سر داده شد.  دادستانی دادگاه جمهوریت آمد، تحقیقاتی را علیه حزب مناطق دمکراتیک آغاز کرد.

 در چارچوب این تحقیقات، پلیس ساختمان های حزب مناطق دمکراتیک   را اشغال نمود. کسکین بایندر، رئیس کل مشترک حزب مناطق دمکراتیک   نیز همراه با 15 مدیر حزب مناطق دمکراتیک   بازداشت شد. در چندین شهر به این عملیات ها و دستگیری ها واکنش نشان دادند.

وان

نمایندگان پارلمان و رهبران حزب دمکراتیک خلقها   و حزب مناطق دمکراتیک   در وان، با هدف اعتراض به این عملیات راهپیمایی ای را برگزار کردند. جمعیت زیادی از مردم در اعتراض به حملات در مقابل ساختمان حزب مناطق دمکراتیک  شهر وان تجمع کردند. اوکتاش کاوا عضو هیئت رهبری مرکزی حزب مناطق دمکراتیک سخنرانی نموده و با بیان اینکه حزب مناطق دمکراتیک   در تداوم سنت مبارزه و سیاست 30 ساله است، اظهار داشت: ما با این فشارها به عقب بر نخواهیم گشت. د.ب.پ حزبی است که با 17 هزار مفقودی شکست را نپذیرفتە است. با این بازداشت ها و دستگیری ها عقب نشینی نکرده ایم و نخواهیم کرد. آنها از ما می ترسند زیرا ما قوی هستیم و می دانیم که حق با ماست. آنها می ترسند زیرا می دانند که به زودی تبدیل به حزبی بدیل تبدیل خواهیم شد. ما اینجا بودیم و خواهیم بود و مبارزه ما بدون وقفه ادامه می یابد.»

ما سر خم نکرده و نخواهیم کرد

جانشین روسای مشترک حزب دمکراتیک خلقها   و پارلمانتار شهر وان طیب تمل نیز به این عملیات واکنش نشان داده و گفت: بسیاری از احزاب ما با مکانیزم کودتا بسته شدند. با وجود این، جمعیت ما به میلیون ها نفر رسید. ما در مقابل این عملیات ها سر خم نکرده و نخواهیم کرد.

پس از سخنرانی، راهپیمایی برگزار شد

پس از پایان سخنرانی، جمعیت از ساختمان حزب مناطق دمکراتیک   به سمت ساختمان حزب دمکراتیک خلقها   حرکت کرده و شعارهایی سر دادند. با وجود همه موانعی که پلیس ایجاد کرد نیز جمعیت راهپیمایی نموده و شعارهایی مانند "زنده باد برخودان حزب مناطق دمکراتیک  "، "فشار نمی تواند ما را خسته کند" و بیایید دوشادوش هم در برابر فاشیسم بایستیم» سردادند.

رحا

در رحا در باکور کوردستان نیز  هدایت انمک و رابعه ارسلان، روسای مشترک حزب مناطق دمکراتیک  در این شهر، بازداشت شدند. پلیس درب ساختمان حزب مناطق دمکراتیک   را شکسته و وارد شده و آنجا را تفتیش کردند و بسیاری از کتاب ها، پرچم های حزب و ابزارهای حزب مناطق دمکراتیک   را مصادره کردند.  پس از تفتیش، عمر اوجالان، نماینده حزب دمکراتیک خلقها   از رحا به همراه نمایندگان سازمان های مدنی و بسیاری افراد دیگر، در مقابل ساختمان حزب، عملیات را محکوم کردند. احمد آتش، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلقها   در شانلی اورفا سخنرانی کرد و گفت: «اول از همه، معمار این عملیات، سلیمان سویلو، بداند که ما در برابر او سر خم نخواهیم کرد. هیچ کس از حزب دمکراتیک خلقها   و حزب مناطق دمکراتیک   در برابر سویلو سر خم نخواهد کرد.

ملت کورد آماده است

عمر اوجالان، نماینده پارلمان نیز سخنرانی کرده و یادآور شد که چند روز قبل عضویت سمرا گوزل در پالمان لغو شد و امروز نیز در بسیاری از شهرها عملیات نسل کشی سیاسی علیه حزب مناطق دمکراتیک   انجام شد.  عمر اوجالان از گسترش مبارزه خود علیه ظلم و ستم خبر داد و گفت: ما همراه با ملت خود مبارزه کرده و از خود دفاع خواهیم کرد. این اولین عملیات نیست و به نظر می رسد که آخرین آن نیز نخواهد بود. ما با قدرت و اراده ملت خود به مبارزه ادامه خواهیم داد و آماده ایم.  میلیون ها نفر از مردم ما کوچانده شدند، هزاران تن از سیاستمداران و شهروندان ما به قتل رسیدند. هزاران تن از سیاستمداران ما هنوز در زندان هستند.  با وجود این، ملت کورد و حزب دمکراتیک خلقها   آماده اند. این ظلم و تحقیر ما را قوی تر خواهد کرد. ما سربلندیم و به مبارزه خود افتخار می کنیم.  راه ما راه آزادی است و مابه پیروزی خواهیم رسید. ما این ظلم را محکوم می کنیم. ما با مبارزات خود از AKP-MHP حساب خواهیم خواست.  چند نفر از دوستان ما بازداشت می شوند، بگذارید بازداشت شوند، ده ها نفر از دوستان ما جایشان را پر می کنند.

شرنخ

در شرنخ نیز پلیس صبح به ساختمان حزب مناطق دمکراتیک   در این شهر حمله کرد. مردمی که خبر عملیات را شنیده بودند به مقابل ساختمان حزب آمده و نسبت به بازداشت ها اعتراض کردند. در مقابل ساختمان حزب مناطق دمکراتیک   بیانیه ای صادر شد. رهبران حزب دمکراتیک خلقها  ، مادران صلح، فعالان جنبش زنان آزاد (TJA)، رهبران MEBYA-DER و بسیاری افراد دیگر به این بیانیه پیوستند. این بیانیه توسط عایشه سالگوجاک، رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک   شهر شرناخ قرائت شد.