اونرن: تحمیل انزوا باعث از میان برداشتن تمام آزادی‌ها شده است

الیف تورون اونرن دبیرکل حزب متحد انقلابی اعلام نمود که با تحمیل انزوا و حصر بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، آزادی اندیشه و تفکر را در میان تمام خلق‌های آزادیخواه ترکیه از میان برداشته‌اند.

الیف تورون اونرن دبیرکل حزب متحد  انقلابی تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد و حملات نژادپرستانه علیه کوردها را ارزیابی کرد.

اونرن در گفتگوی خود اظهار داشت که انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد به معنای نقض حقوق اصلی بشر بوده و همزمان به معنای جرم علیه بشریت است و در ادامه اظهار داشت: اکنون تحمیل انزوا تنها در زندان‌های ترکیه نیست که روی می‌دهد. بلکه با تحمیل انزوا بر خلق‌های ترکیه، آزادی اندیشه و تمام آزادی‌های آنان را هم از میان برداشته‌اند و با انزوایی همه جانبه روبرو شده‌اند. اونرن در این باره با اشاره به پیامدهای بعد از فرایند راه حل اظهار داشت: پیش از ان با تمایل اقتدار سیاسی کنونی، فرایندی برای راه حل ایجاد شد. هر چند در طول این فرایند اندکی زمینه برای تنفس هوایی جدید ایجاد شد، اما رویدادهای بعد از آن، یادآور سال‌های دهه ۹۰ است.

زمینه برای سازماندهی فاشیسم

اونرن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت زمانیکه درهای امرالی باز بودند، اوجالان تحقق صلح، برادری و حیاتی برابر را به همه نشان داد و در آن دوره بود که از شدت جنگ‌ها و برخوردها کاسته شد. حاکمیت ا.ک.پ نیز برای زمینه‌سازی فاشیسم به صورت متقارن و همزمان دست به چند اقدام زد. در این فرایند، همراه با تمام انحصارات نیز، پل بین خلق‌ها بنیادهای فرادستی را به لرزه درآورد. قرار گرفتن طبقات کارگر، سوسیالیست و زنان و گروه‌های جنسیتی، دینامیسمهای این مبارزه، زمینه سازماندهی فاشیسم را بر هم زد.

اونرن در رابطه با سازمان حقوقدانان آزادیخواه، بنیاد پژوهش‌های اجتماع و حقوق، سازمان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشر در ترکیه نیز در خصوص اقدامات نقض کننده دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در باره رهبر خلق کورد اظهار داشت: مجازات حبس ابد، نوعی دشمنی است و بر اساس حقوق دشمنی قرار گرفته است. باید کسانی که این مجازات را تحمیل کرده‌اند در مقابل خلق‌ها به محاکمه کشیده شوند.

حملات نژادپرستانه

اونرن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ا.ک.پ برای تداوم خود در مسند قدرت، به هر نحو ممکن دست به ستمگری  ظلم زده و نزادپرستی را بسط داده و دست به نفرت پراکنی می‌زند. این حمله، در سال‌های ۹۰ در کوردستان با به آتش کشیدن روستاها، با کوچ و آوارگی، با شکنجه و قتل و نابودی یکبار صورت گرفت و اکنون هم با سیاستهای آدم ربایی، تهدید و ارعاب و به جاسوسی واداشتن ادامه پیدا کرده است. رسانه‌های دولت، دستگاه دادگستری، همه در مقابل کورد سیاستهای ظالمانه و تبعیض آمیز را به کار می‌بندند و به ان مشروعیت می‌بخشند. نژادپرستانی که از حاشیه امن مجازات بهره می‌برند، حملات خود را بر کورد افزایش داده و دست به قتلعام می‌زنند. اخیرا در ازمیر به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در ازمیر حمله کرده و دنیز پویراز را به قتل رساندند و در قونیه نیز با قتل ۷ نفر از اعضای یک خانواده، حمله به کارگران فصلی کورد، حمله کوردها در مناطقی که دچار آتش سوزی شده بود، همه نشان از حمایت حاکمیت از این اقدامات دارد. این نژادپرستان به نفرت پراکنی دست می‌زنند و باعث اقزایش حملات می‌شوند.

اونرن در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که تمام این اقدامات بخشی از تنش‌ها بوده و در ادامه افزود: نژادپرستان دست به شکار کورد می‌زنند، زیرا می‌خواهند که بار دیگر به کورد بگویند که زانو زده و تسلیم شوید، در غیر اینصورت کشته می‌شوید. با این حملات که همه بخش‌های سازماندهی شده یک عملیات مشترک محسوب می‌شوند، تلاش می‌کنند سیستم فاشیستی را ادامه دهند مانع از انقلابیگری، حرکت‌های زنان و مخالفت اجتماعی شوند.

موضع اپوزیسیون

اونرن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که غیر از حزب دمکراتیک خلق‌ها، هیچیک از احزاب اپوزیسیون نسبت به این اقدامات واکنشی نشان نداده، موضع آنان چندان دور از مواضع حاکمیت نیست.

الیف تورون اونرن دبیرکل حزب متحد انقلابی در خاتمه اظهار داشت که اپوزیسیون هم در نهایت حاکمیت را قدرتمند کرده نژادپرستی را تقویت می‌کند. اما تنها راه حل برای خلق‌ها مواجهه و مبارزه متحد انقلابی با فاشیسم و ایجاد حاکمت فرودستان است.

منبع: MA