ائتلاف کار و دمکراسی: در سال 2023 سیستم جدیدی ایجاد خواهیم کرد

نمایندگان ائتلاف کار و دمکراسی اعلام کردند که در انتخابات پیش رو حاکمیت را از قصر سلطنتی بیرون خواهند راند و سیستم جدیدی را ایجاد می کنند.

در ترکیه روند انتخابات در فضای بحران اقتصادی و سیاسی، فقر، بیکاری، جنگ و  آغاز شدە است. بر اساس آمار رسمی، تورم از 80 درصد فراتر رفته و بودجه سال 2023 نیز اختصاص یافته است. در ازمیر، نمایندگان ائتلاف کارگری و دموکراسی، فضای سیاسی ترکیه و ارزیابی روند انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار دادە است. حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در ازمیر ودات چنار آلتان بیان کرد که حملات علیه شمال و شرق سوریه کە پس از بمباران تاکسیم آغاز شد، نشان می دهد که روند انتخابات در این کشور پایان خواهد یافت.

آلتان با بیان اینکه دولت تلاش خواهد کرد کل روند انتخابات را دستکاری کند، گفت: اتحاد آنها نیز در تلاش است تا این روند را معکوس کند. آلتان با بیان اینکه هدف آنها فقط انتخابات نیست، گفت: آنها برای برگزاری انتخابات در تردید هستنداما چشم اندازی از دو بلوک فعلی برای تغییر نظام استبدادی وجود ندارد، اما ائتلاف کارگری و دموکراسی راهی دارد. برای نجات این امر مردم را در اولویت قرار می دهد. "ما خودمان را در عمل خواهیم دید" آلتان با بیان اینکه "آنچه که اتحادیه را مهم می کند عملکرد آن است"وی گفت: "در این سرزمین که سیاست های روزانه به سرعت تغییر می کند، هدف اصلی ما ساختن زبان خود بر اساس تحولات مختلف و اجرای آن است. زبان این ائتلاف باید در عمل پیاده شود، تمام چیزهایی که ما ادعا می کنیم باید در عمل آزمایش شود، شاخه های محلی ائتلاف کار و آزادی اگر این گونه عمل کنند روحیه خود را به دست خواهند آورد. «ما جایگزینی برای سیاست مرگ نیستیم».

 ارکان گوکبر، سخنگوی حزب آزادی اجتماعی ازمیر نیز اعلام کرد که دولت می خواهد قبل از انتخابات 2023 اپوزیسیون اجتماعی را سرکوب کند و فاشیسم را تحمیل کند و گفت: جامعه در وضعیت بحرانی  است و فرصتی برای ایستادن ندارد ،نمیتوانیم وقتی کارگرها در زیر فشار هستند به آنها بگوییم منتظر نتیجه انتخابات باشند، واقعیتی که وجود دارد این است  مردم توان پرداخت قبوض، اجاره و هزینه های فرزندان را ندارند. به همین دلیل باید با گام های استوار راه خود را ادامه دهیم. در مواجهه با این صحنه که مردم محکوم به اعدام و ظلم شدهاند، تلاش میکنیم زمینهای مدافع مردم بسازیم. وقتی این کار را انجام دهیم، فاشیسم چیزی برای تکیه نخواهد داشت و مردم پیروز خواهند شد.

 امینه اویار، رئیس حزب کارگر (EMEP) ازمیر نیز اعلام کرد که حق رای و انتخاب نقض شده است. اویار با بیان اینکه قبلا شهردارانی  که در شهرداری های حزب دموکراتیک خلق  برگزیدە شده بودند از کار برکنار شده اند ،اکنون  مقامات می خواهند  شهرداری استانبول را تغییر دهند. وی گفت: ما شاهد چنین مرجعی هستیم که می خواهد تا حد امکان مخالفان را خنثی کند. اقداماتی مانند اطلاعیه، راهپیمایی و تجمع و اعتصاب کارگری ممنوع است، در مقابل مردم دیگر نمی خواهند در چنین شرایط ظالمانه و زیر نظر زندگی کنند، به همین دلیل نمی گوییم منتظر انتخابات باشیم و دولت را بفرستیم. ما باید تا روز انتخابات بجنگیم. برای یک ترکیه ازاد و روشن .

 میزگین سنبل مدیر حزب جنبش کارگری ازمیر نیز با بیان اینکه با بحران اقتصادی و سرکوب، انتخابات در فضایی برگزار می شود که جنایات علیه زنان و خصومت با زنان افزایش یافته است، گفت: "به عنوان یک اتحاد، هدف بیایید این دولت را تغییر دهیم  و سپس ما می خواهیم ترکیه ای روشن برای کارگران، زنان، جوانان و مردم بسازیم. به این ترتیب، دولت هر کاری که بتواند انجام می دهد. اما کاری از پیش نمیبرند. ما به آن می گوییم آلترناتیو مردم، اتحادیه کار و آزادی، از زنان مقاوم ساخته شده است. سنبل با بیان اینکه  اتحادیه جمهوری زنان را در نظر نمی گیرند، گفت: اتحادیه ما جای تمام زنانی است که برای آزادیشان تلاش میکنند.