بیانیه‌ی زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک به مناسبت ١۵ آگوست

کادرهای دربند پ.‌ک.‌ک و پاژك از پیروزی جنبش ابراز اطمینان کردند

کادرهای دربند حزب کارگران کوردستان و حزب آزادی زنان کوردستان در زندان‌های ترکیه یک بیانیه مشترک در سالروز پانزدهم آگوست منتشر کردند.

در این بیانیه کتبی که دنیز کایا به نمایندگی از عموم زندانیان صادر کرد، سالگرد پانزدهم آگوست به رهبر آپو، گریلاها و خلق کورد تبریک گفته شده است.

این بیانیه یاد و خاطره فرمانده عگید و یارانش را گرامی داشته و با آرمان آنان تجدید میثاق کرده است.

دنیا کایا از زندان ترکیه نوشته است: اقدام پانزدهم آگوست، شورش علیه ظلم و ستمی بود که علیه کوردها اعمال می‌شد. این اقدام، خلق کورد که در معرض نسل‌کشی کامل بود را بازگرداند و به مقاومتی بزرگ واداشت.

محبوسین پ.‌ک‌.ک و پاژك یادآوری کرده‌اند این پیکار حقانیت قبل از پانزدهم آگوست با مقاومت کادرهای اولیه جنبش در زندان شهر آمد آغاز شده بود.

این بیانیه جنگی که در امتداد کارزار پانزدهم آگوست هم‌اکنون در زاپ، آواشین و متینا جریان دارد را راهگشای دستیابی به آزادی خوانده و از طیف‌های انقلابی، سوسیالیستی و دمکرات می‌خواهد برای آزادی رهبر آپو که خالق این معیارهای ارزشی است دوچندان بکوشند.