در مقابل سازمان ملل متحد درخواست آزادی رهبر خلق کورد مطرح شد

فعالیتی در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو سوییس برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار شد، به این اشاره شد که شرط اصلی صلح، آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است.

فعالیت تحصن برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱، هر چهارشنبه‌ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار می‌شود.

هر هفته از کمیته‌ی جلوگیری از شکنجه (سی‌پی‌تی) و شورای اروپا و سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌شود، به وظیفه‌ی خود عمل کنند و سکوت آن‌ها محکوم می‌شود.

با پیشگامی مرکز جامعه‌ی کورد دمکراتیک در ژنو (ج‌د‌ک)، در چارچوب کارزار “زمان، زمان آزادی‌ست”، فعالیت تحصن در میدان (Natîons) برگزار می‌شد. در فعالیت امروز، در شخص دنیز جودت بولبون که طی حمله به نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در هولیر به شهادت رسید، یک دقیقه برای ادای احترام سکوت شد.

ریاست مشترک مرکز تحقیقات کوردی آلمان (ک‌ج‌س)، دکتر توریو‌ ریدکراو، به این اشاره کرد که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ۲۵ سال است در انزوای بسر می‌برد.

همچنین گفت: “خلقی که در مقابل فشارها و ظلم ایستاده است، تروریست اعلام شده و رهبر آن ۲۵ سال در زندان بسر می‌برد. همان نیروها ماندلا را در همان شرایط اسیر کردند، همان سیاست‌ها را علیه اوجالان بر خلاف قوانین بین‌المللی انجام می‌دهند. شرط اول برای صلح در ترکیه آزادی عبدالله اوجالان است”.

پس از این سخنان، کوردستانی‌ها به سازمان ملل متحد پشت کردند و برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شعار سردادند و فعالیت تحصن خود را آغاز کردند.