درخواست خانواده برای دیدار از امرالی

خانواده و وصی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از امرالی به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد و مظلوم دینچ وصی خانواده اوجالان، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش درخواستی را برای ملاقات با زندانیان دربند امرالی به مسئولین قضایی تحویل دادند.

خانواده زندانیان دربند برای ملاقات ابتدا به دادستانی جمهوری ترک در بورسا مراجعه کردند. سپس از طرایق دادستانی درخواست مشاهبی را به مدیریت زندان فوق‌امنیتی نوع F زندان امرالی تحویل دادند.

وکلا برای ملاقات با اوجالان هر هفته ٢ درخواست را به سازمان‌های مربوطه تحویل می‌دهند، اما تمامی درخواست‌ها تاکنون به شیوه‌ای سیستماتیک بی‌پاسخ مانده‌اند.

درخواست‌های وکلا ماه‌ها بی‌پاسخ باقی می‌مانند و پس از چند ماه دادستانی ترک ادعاهایی واهی را برای ممنوعیت ملاقات پیش می‌کشد.