درخواست وکلای کانون سده برای ملاقات با اوجالان

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خود به دادستانی جمهوری در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

ابراهیم بیلمز، نوروز أویسال، مظلوم دینچ و جنگیز یورکلی اعضای کانون وکلای سده (أسرین) و وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

وکلای اوجالان برای ملاقات با وی هر هفته دو بار به سازمان‌های مربوطه مراجعه می‌کنند.

رژیم ترکیه از ١۶ مرداد ١٣٩٨/ ٧ آگوست ٢٠١٩ با بهانه‌های واهی و بی‌اساس از ملاقات وکلا با اوجالان جلوگیری کرده است.