دولت ترکیه روستایی وابسته به آمدیه را بمباران کرد

هواپیماهای جنگی دولت اشغالگر ترکیه روستای سیگه‌ره وابسته به دهستان نیهه‌له آمدیه را بمباران کرد.

هواپیماهای جنگی دولت اشغالگر ترکیه روستای سیگه‌ره وابسته به دهستان نیهه‌له در شرق آمدیه را بمباران کرد. روستا در نتیجه بمباران تخلیه شد. اطلاعاتی در مورد خسارت وارده بدست نیامد.

بر اساس اطلاعاتی که روژنیوز به نقل از اهالی این روستا منتشر کرده است، به دلیل ادامه پروازها هنوز مشخص نشده است که آیا در مناطق بمباران شده تلفاتی وارد شده است یا نه. نیز افزوده که همچنان تحرک هوایی بر فراز منطقه ادامه دارد.