فراخوان کمیته دیالوگ داخلی کنگره ملی کوردستان

کمیته دیالوگ داخلی ک.ن.ک در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که جنگ و تنش میان نیروهای کورد باید فورا پایان یابد و از نیروهای کوردستانی خواست تا به گفتگو بپردازند.

کمیته دیالوگ داخلی کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) در مورد تنش‌های اخیر مابین نیروهای کوردستانی بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه آمده است:

"تنش و معضل مابین چند نیروهای کوردستان در سطح خطرناکی قرار دارد. این وضعیت به نگرانی خلق کوردستان انجامیده است. جبهه‌گیری نیروهای کوردستان در مقابل همدیگری و جنگ رسانه‌ای خلق کوردستان را با وضعیت دشواری روبرو کرده است که روزهای سیاه جنگ داخلی را تداعی می‌کند. بدون شک این وضعیت به بدخواهان کوردستان که همیشه درصدد فراهم کردن آن بوده و برای آن تلاش کرده‌اند فرصت داده است تا به اشغالگری ادامه دهند و دستاوردهایی که با خون صدها هزار فدایی و با مبارزه و  تلاش صدها هزار مبارز محقق شده‌اند را از میان بردارند.

آغاز جنگ داخلی در چنین شرایطی که بر جهان حکمفرماست رسوایی بزرگی را بر خلقمان تحمیل خواهد کرد. همزمان هیچ کدام از دوستان و رفقایمان به فریاد ما نخواهند رسید.

از سوی دیگر فرصت‌های بسیاری در دسترس خلق‌های کوردستان و نیروهای سیاسی آن قرار دارد که می‌توانند با استفاده از آن مسئله کورد را بسوی پیروزی به پیش برند و نتایج بهتری را برای خلق‌های کوردستان کسب کنند.

به جای جنگ داخلی با همدیگر ما باید از فرصت‌های موجود برای بهره رساندن و برای منافع خلق کوردستان استفاده کنیم.

ما به عنوان کمیته دیالوگ داخلی که از چندین سازمان و شخصیت هر چهاربخش کوردستان تشکیل شده است از نخستین روز تنش‌ها برای میانجگیری و فراهم کردن زمینه دیالوگ تلاش نموده‌ایم. هیئت کمیته با هر دو طرف مناقشه و اغلب جریان‌های کوردستانی دیدار کرده‌اند. ما به این اقدامات خود ادامه می‌دهیم و برای آشتی و آرامش آنچه که بر عهده داشته باشیم به انجام می‌رسانیم.

ما از سازمان‌ها و احزاب تمامی بخش‌های کوردستان می‌خواهیم که برای آرام نمودن وضعیت موجود موضع مثبت و صمیمی خود را نشان دهند.

همچنین از تمامی شخصیت‌ها، روشنفکران و آکادمیسین‌های کوردستان می‌خواهیم که موضعی جوانمردانه نشان دهند و برای آرام‌کردن وضعیت موجود به میانجگیری بپردازند.

ما از اعضا و هواداران هر دو نیرو و تمامی خلق کوردستان می‌خواهیم که با مسئولیت‌پذیری عمل کنند و حملات رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی علیه یکدیگ را متوقف کنند و آتش تنش‌ها را شعله‌ورتر نکنند.

از تمامی ما کوردستانیان خواسته می‌شود که با هر شیوه دمکراتیک در مقابل افزایش مسائل و تنش‌ها صدای خود را بلند کنیم."