گونش: خلق ما از میراث مبارزاتی‌اش صیانت نمود

بریتان گونش، نماینده‌ی پارلمانی حزب سبز با بیان اینکه خلق برای حفاظت از میراث مبارزه خود در میدان هستند، گفت: این اراده فراتر از همه مباحث ارزشمند است.

بریتان گونش، نماینده‌ی پارلمانی حزب چپ سبز مردین با بیان اینکه ناامیدی، خشم، اندوه و انتقاد خلق را باید بعد از انتخابات درک کرد، تاکید نمود: خلق ما از میراث مبارزاتی‌اش صیانت نمود. حتی اگر خلق‌مان ما را سرزنش کند، ولی به صراحت اعلام کرد که از اراده حزبش حمایت خواهد کرد.

بریتان گونش، نماینده‌ی پارلمانی حزب چپ سبز مردین، نتایج انتخابات را به خبرگزاری فرات (ANF) توضیح داد و به وضعیت منطقه انتخاباتی مردین اشاره کرد. گونش با بیان اینکه خلق نه برای نامزدهای پارلمانی، بلکه جهت صیانت از میراث مبارزه در صحنه هستند، گفت: این اراده فراتر از همه مباحث ارزشمند است. خلق مشتاق بودند، انتظاراتی داشتند و به صراحت بیان کردند. بیشتر مادران، زنان، جوانان و کودکان قربانی این حکومت هستند. ما بیشتر آنها را دیدیم و به خواسته‌هایشان گوش فرا دادیم. مادران در حالی که روزه بودند و با وجود گرما، کارشان را رها کردند و به دیدن ما آمدند. این واقعاً چیزی است که انسان را پر از احساس می‌کند، یک امید و باور بزرگی است که به سختی می‌توان آن را در قالب کلمات بیان کرد. تقریباً در هر خانه‌ای که می‌رفتیم، یکی از اعضای خانواده توسط این دولت زندانی شده بود. خانواده‌هایی هستند که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند، آنها راه‌حل می‌خواهند. با این حال، قیام زنان جوان در مورد نابرابری جنسیتی وجود داشت. در روستاهایی که رفتیم دیدیم که جمعیت جوان کم شده است. به دلیل شرایط سخت زندگی، جمعیت جوان به کلان شهرها روی آورده‌اند. نه می‌تواند کشاورزی کند، نه می‌تواند دامداری کند و نه می‌تواند از کاری که انجام می‌دهد سودی به دست آورد. این امر سیاست دولت برای تخلیه شهرهای کوردنشین و جذب آنها در کلان شهرها را تغذیه می‌کند.

اهداف ما ممکن بود

گونش با تاکید بر لزوم ارزیابی چند بعدی از تفاوت بین هدف در ابتدای تبلیغات انتخاباتی و تصویری که در ۱۴ می پدیدار شد، اینگونه به سخنانش ادامه داد: ما در ابتدای تبلیغات گفتیم ۱۰۰ نماینده و ۶-۰ در مردین هر دو هدف ممکن بود، خارج از توان ما نبود. اجازه دهید مشاهدات خود را نقل کنم.

* ما این کار انتخاباتی را با یک حزب کاملاً جدید انجام دادیم. این تصویر تاری بود که آنها با تهدید به تعطیلی حزب هدف گرفتند. یکی از پرکاربردترین روش‌های فاشیسم، تار کردن است.

* تضعیف روحیه ناشی از زلزله وجود داشت.

* در مورد ائتلاف سردرگمی وجود داشت، نتوانستیم آن را به اندازه کافی برای خلق توضیح دهیم.

*می‌بینیم که در شهر کوچکی مثل مازی‌داغی ۲۰۰۰ رای به حزب چپ رسید. آرای باطل در دِریک بسیار زیاد است و آرای حزب چپ نیز وجود دارد. تا جایی که می‌توانستیم خانه به خانه گشتیم، اما افرادی بودند که نتوانستیم به آنها دسترسی پیدا کنیم و سردرگمی حل نشد و این تصویر ظاهر گردید.

* هم به ج.ه.پ و هم به چپ سبز رأی داده شده است. ج.ه.پ تلاش کرد رای‌دهندگان ما را با حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری در منطقه به سمت خود سوق دهد. هر جا رفتیم گفتیم با آنها ائتلاف نداریم، آرا به حزب چپ سبز داده می‌شود، درختمان (سمبل و پرچم حزب چپ سبز) را نشان دادیم. آنها به عمد از سردرگمی استفاده کردند، فعالیت پلیدی انجام دادند.

* قبل از ۱۴ می امید، شوق و صیانت زیادی وجود داشت. در ۱۵ می و پس از آن، ناامیدی، خشم، اندوه و انتقاد وجود داشت. این یک ایستار قابل درک و قابل توجیه است. خلق ما از میراث مبارزاتی‌اش صیانت نمود. حتی اگر خلق‌مان ما را سرزنش کند، ولی به صراحت اعلام کرد که از اراده حزبش حمایت خواهد کرد.

* نکات برجسته‌تری در این بین وجود دارد. چرا تا این اندازه از پایگاه دوری گرفته شد؟ چرا ما کاندیدای ریاست جمهوری خودمان را نداشتیم؟ چرا ائتلاف اینگونه بود؟ در واقع این گواه بر این بود که نتوانستیم این روند را به طور کامل برای خلق توضیح داده و خلق را متقاعد کنیم.

* تقاضاهایی برای تشکیل جلسه عمومی وجود داشت، خلق ما می‌خواستند انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

ما نیروی خود را از سنت‌مان می‌گیریم

گونش با اشاره به اینکه یکی از ملی‌گراترین و محافظه‌کارترین مجلس در تاریخ جمهوری تشکیل شده است، گفت که  وارد دوره‌ای شده که در آن موانع یا عمیق‌تر می‌شوند یا با مبارزه باز می‌شوند. گونش با تاکید بر اینکه دستورکارهای دشواری در انتظار این دوره است، گفت: ذهنیت‌هایی وجود دارد که به طور جدی علیه دستاوردهای کوردها، دستاوردهای زنان و دستاوردهای کارگران است. کسانی که از فرزندخواندگی زن مانند بچه گربه صحبت می‌کنند و می‌گویند که زن نمی‌تواند تنها بماند، امروز در مجلس هستند. نگرشی که قدرت زنان را دست کم می‌گیرد و اراده آنها را انکار می‌کند در مجلس است. ما در مقابل آنها خواهیم ایستاد و نشان خواهیم داد که وجود و نیروی زنان چگونه می‌تواند تأثیر بگذارد و تغییر دهد. این نیاز به مبارزه و ایستاری بسیار جدی دارد. هدف اصلی ما این است که از دستاوردها یک گام به عقب برنداریم و از آنها صیانت خواهیم کرد. جهت افزودن دستاوردهای نوین بر سطحی که وجود دارد مبارزه‌مان را انجام خواهیم داد.