هوشیار اوزوی از رای دهندگان خارج از کشور خواست: ثبت نام کنید

هوشیار اوزوی، نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها( HDP) در مجلس ترکیه؛ از رای دهندگان خارج از کشور خواست تا ثبت نام کنند.

هوشیار اوزوی، نماینده ه.د.پ در مجلس ترکیه؛ از رای دهندگان خارج از کشور خواست تا ثبت نام کنند. اوزوی اظهار داشت که لیست‌های رای دهندگان در کنسولگری‌ها نصب شده است و شهروندان باید این لیست‌ها را بررسی کنند.

اوزوی اظهار داشت: افرادی که نامشان در لیست نیست می توانند تا دوم آوریل با شناسنامه خود ثبت نام کنند.

اوزوی گفت:  صاحب رای خود باشید و به انتخابات بروید.