حزب چپ سبز شعار انتخاباتیش را منتشر کرد

حزب چپ سبز با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات سراسری و ریاست جمهوری ترکیه، شعار انتخاباتی خود را با زبان کوردی و ترکی منتشر کرد.

حزب چپ سبز با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات سراسری و ریاست جمهوری ترکیه، شعار انتخاباتی خود را با زبان کوردی و ترکی منتشر کرد.

حزب چپ سبز در هتلی در آنکارا بیانیەی انتخاباتی خود را قرائت و شعار انتخاباتیش را اعلام نمود.

شعار حزب چپ سبز برای انتخابات، با زبان کوردی این است: "بازهم ما".

این شعار در سالن هتل محل اعلام بیانیەی انتخاباتی حزب چپ سبز آویزان شده بود.