جلسه رسیدگی به پرونده امینه شن‌یاشار به تعویق افتاد

جلسه رسیدگی به پرونده امینه شن‌یاشار به ۳۰ام نوامبر موکول شد.

جلسه رسیدگی به پرونده امینه شن‌یاشار با اتهام "اهانت به دولت" در دادگاه کیفری پنجم روحا برگزار شد. وکلای شن‌یاشار، هدایت انمک، بولنت دوران و احمد تاش در جلسه حضور داشتند اما چون امینه شن‌یاشار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، نتوانست در جلسه شرکت کند.

این جلسه با درخواست استماع شن‌یاشار در جلسه دیگری به ۳۰ نوامبر موکول شد.