کمیته پ‌ک‌ک-پاژک علیه فشار و بی‌حقوقی در زندان‌ها فراخوان داد

کمیته پ‌ک‌ک-پاژک به شکنجه زندانیان زن در زندان پاتنوس پرداخته و اعلام کرد که اگر اعتراضات گسترده‌ای صورت نگیرد، حزب‌الکنترا این سیستم را در جامعه گسترش خواهد داد و خواستار موضعگیری همگانی در برابر بی‌عدالتی شد.

کمیته حزب کارگران کوردستان(پ‌ک‌ک) –حزب آزادی زنان کوردستان(پاژک) با صدور بیانیه‌ای کتبی اعتراض خود را نسبت به شکنجه زندانیان در زندان پاتنوس اعلام کرد. کمیته مذکور گفت: " ما سیاست‌های جنگ ویژه در زندان‌ها علیه رفقای زن خود در شخصیت یک زن آزاد را؛ هجمه‌ای علیه رهبر خود و خط جامعه‌ی آزاد قلمداد می‌کنیم. همه باید نسبت به اقداماتی که در زندان پاتنوس علیه رفقای زن ما انجام می‌شود، موضع جدی داشته باشند."

بیانیه کمیته‌ی پ‌ک‌ک-پاژک به شرح زیر است:

«زندان‌ها آزمایشگاه سیستم حاکم هستند. بنابراین اولین حوزه‌ای که می‌خواهند سیاست‌های جنگ ویژه‌ی خود را اجرا کنند؛ زندان است. تلاش می‌کنند سیاست‌هایی را که قرار است در آزمایشگاه آزمایش شود، طبق میزان موفقیتشان؛ در جامعه اجرایی کنند. بزرگترین ترس دشمن در زندان‌ها؛ بخش‌ها و قسمت‌های سازمان‌یافته است.

می‌خواهند بخش‌های سازمان‌یافته را از هم بپاشند

فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ می‌خواهد با پراکنده‌ساختن رفقا و بخش‌های سازمان‌یافته‌ی ما در زندان‌ها و به هم‌ریختن رفقای ما به نتیجه برسد. آنها با روش‌های جنگی خاص؛ تلاش دارند تا مقاومت رفقای ما را بشکنند و آنها را از مبارزه ببرند و آنان را به حالت ندامت و پشیمانی برسانند. دشمن که می‌بیند پدیده مقاومت ناشی از سازمان‌یافتگی و تشکیلات است، می‌خواهد با تخریب و نابودسازی ساختار سازمان‌یافته‌ی ما در زندان‌ها و نیز تضعیف روحیات مبارزاتی رفقایمان، به نتیجه برسد.

دشمن که نتوانسته در این مسئله پیروز شود، این بار سعی می‌کند همرزمان ما را یکی یکی هدف قرار دهد. بسیاری از همرزمان زن ما با وجود اینکه دوران محکومیتشان به‌پایان رسیده است، با اعمال و مجازات‌های جدید سعی در پشیمان کردن و اظهار ندامت آنها دارند و می‌خواهند با اعمال خشونت‌آمیز و با روش‌های متفاوت در زندان‌ها به نتایج دلخواهشان برسند. در این روند و راستا، فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ می‌خواهد از حزب‌الکنتراها به‌عنوان ماشه‌ای علیه ما استفاده کند.

اگر واکنش گسترده‌ای انجام نگرفت، آن را در جامعه منتشر کنید

در دهه ۱۹۹۰، دولت بسیاری از مردم ما را با شکنجه های ظالمانه به دست سازمان حزب‌الکنترا کشت. فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ برای اعمال مجدد این روش شکنجه وحشیانه دهه ۱۹۹۰، شکنجه‌های وحشیانه‌ای را علیه رفقای ما نازلی باریشر، مزگین کیت بی و لاله آبیشر در زندان پاتنوس توسط محافظان ماشه کش خود انجام داده است.ما سیاست های جنگ ویژه علیه رفقای زن خود در زندان را در شخصیت یک زن آزاد، هجمه ای به رهبری و خط جامعه آزاد می دانیم. همه باید نسبت به اقداماتی که علیه رفقای زن ما در زندان پاتنوس انجام شد، موضع گیری جدی داشته باشند. فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ ابتدا می خواست سیاست های جنگ ویژه خود را بر روی رفقای زن ما آزمایش کند. اگر یک اعتراض دسته جمعی جدی علیه این اقدامات شکل نگیرد، این بار سعی میکند این سیاستهای جنگ ویژه را علیه جامعه توسعه دهد و شرایطی به وجود می آید که نمی توان  جلوی آن را گرفت. رهبر ما می گوید" زن آزاد، جامعه آزاد است". اما، فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ زنان را در همه جا هدف قرار می دهد. به همین دلیل است که نیروهای هژمونیک به رهبر ما حمله می کنند.

علیه فشار و بی عدالتی در زندان، فراخوان برای حساسیت و موضعگیری

رهبری می گوید: " به دلیل آنکه زندگی انسان تنها زمانی معنا دارد که آزاد باشد، هر کجا که باشد، زندگی بدون آزادی همیشه یک زندان تاریک است". هرکس به پدیده زندان و آزادی در این سطح از منظر اجتماعی و اخلاقی بنگرد، چه در زندان و چه در خارج، تحت تأثیر سیاست های جنگ ویژه دشمن قرار نمی گیرد.ما از خلق خود و خانواده های زندانیان می خواهیم که نسبت به فشارها و بی عدالتی هایی که بر رفقایمان در زندان ها به ویژه علیه رهبری اعمال می شود، حساس باشند و موضعگیری کنند.»