ماردف خواستار شرکت در راهپیمایی پاریس شد

فدراسیون انجمن های دموکراتیک گرگوم (MARDEF) با بیان اینکه شرکت در راهپیمایی در پاریس که در روز ٧ ژانویه برگزار می شود، مسئولیت تاریخی مردم گورگم است که ده ها بار به قتل رسیده اند، برای پاسخگویی به قتل عام پاریس فراخوان داده است.

 فدراسیون انجمن های دموکراتیک گرگوم (MARDEF) از همه گرگومیان و افراد تحت ستم خواسته است تا در راهپیمایی برای زیر سوال بردن کشتارهای پاریس در ۷ ژانویه شرکت کنند. در این بیانیه موارد زیر بیان شد: در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ در اروپا به مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا در پاریس حمله شد و ٣ فرزند گرانقدر مردم کورد به شهادت رسیدند. این یک حمله و کشتار بی رویه است. این حمله توسط یک قاتل دیوانه که به تازگی از زندان آزاد شده بود انجام شد. تلاش برای پنهان کردن اعمال و حقایق  انجام شد. ما مردم گورگم را به خوبی می شناسیم که بارها قتل عام ها را دیده اند و ادعا می کنند که این قتل عام ها فقط کار یک بیمار روانی  نیست. این اقدام، کار دولت فعلی ترکیه است که جنگی را علیه علویان و نیروهای دموکراسی و در درجه اول کوردها آغاز کرده است. این کشتار بدون قدرت و حمایت سیاسی امکان پذیر نیست. بنابراین، ما از مردم خود و همه ستمدیدگانی که مخالف این کشتارها هستند که برای ما مشروع تلقی می شود، می خواهیم که به رویداد ۷ ژانویه که در پاریس برگزار می شود، بپیوندند.

شرکت در این رویداد مسئولیت تاریخی مردم گورگومی ما است. هیچ یک از بهانه های ما نباید برای تضعیف مبارزه با ترور استفاده شود. اینگونه نه خودمان را نجات میدهیم و نه با شنیده نشدن صدایمان امنیت خود را تضمین میکنیم. برای آینده ای بدون کشتار چه باید کرد. ما از کشته شدگان خود با احترام یاد می کنیم و نیروهای پلید را محکوم می کنیم. برای زیر سوال بردن حساب کشتارهای پاریس، از همه می خواهیم در این فعالیت شرکت کنند.